Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)

Quyết định thu hồi đất

Quyết định về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Thanh Phước để thực hiện dự án Xây dựng đường dây 500kV Long Thành- rẽ Phú Mỹ- Sông Mây, đoạn qua các xã Hưng Thịnh, Trung Hòa, Đông Hòa và xã An Viễn, huyện Trảng Bom

Quyết định số 4737/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND huyện Trảng Bom về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Thanh Phước để thực hiện dự án Xây dựng đường dây 500kV Long Thành- rẽ Phú Mỹ- Sông Mây, đoạn qua các xã Hưng Thịnh, Trung Hòa, Đông Hòa và xã An Viễn, huyện Trảng Bom.

Quyết định về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Thanh Phước sử dụng đất để thực hiện dự án Xây dựng đường dây 500kV Long Thành- rẽ Phú Mỹ- Sông Mây, đoạn qua các xã Hưng Thịnh, Trung Hòa, Đông Hòa và và xã An Viễn, huyện Trảng Bom

Quyết định số 4738/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND huyện Trảng Bom về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Thanh Phước sử dụng đất (ông Đỗ Văn Hải được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) để thực hiện dự án Xây dựng đường dây 500kV Long Thành- rẽ Phú Mỹ- Sông Mây, đoạn qua các xã Hưng Thịnh, Trung Hòa, Đông Hòa và xã An Viễn, huyện Trảng Bom.

Quyết định về việc thu hồi đất của ông (bà) Vương Văn Thịnh và bà Nguyễn Thị Sáu để thực hiện dự án Xây dựng đường dây 500kV Long Thành- rẽ Phú Mỹ- Sông Mây, đoạn qua các xã Hưng Thịnh, Trung Hòa, Đông Hòa và xã An Viễn, huyện Trảng Bom

Quyết định số 4723/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND huyện Trảng Bom về việc thu hồi đất của ông (bà) Vương Văn Thịnh và bà Nguyễn Thị Sáu để thực hiện dự án Xây dựng đường dây 500kV Long Thành- rẽ Phú Mỹ- Sông Mây, đoạn qua các xã Hưng Thịnh, Trung Hòa, Đông Hòa và xã An Viễn, huyện Trảng Bom.

Quyết định về việc thu hồi đất của ông (bà)Phạm văn Trung và Trần Thị Bích để thực hiện dự án Xây dựng đường dây 500kV Long Thành- rẽ Phú Mỹ- Sông Mây, đoạn qua các xã Hưng Thịnh, Trung Hòa, Đông Hòa và xã An Viễn, huyện Trảng Bom

Quyết định số 4724/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND huyện Trảng Bom về việc thu hồi đất của ông (bà) Phạm văn Trung và Trần Thị Bích để thực hiện dự án Xây dựng đường dây 500kV Long Thành - rẽ Phú Mỹ - Sông Mây, đoạn qua các xã Hưng Thịnh, Trung Hòa, Đông Hòa và xã An Viễn, huyện Trảng Bom.

Quyết định về việc thu hồi đất của ông (bà) Ngô Ngọc Hưởng để thực hiện dự án Xây dựng đường dây 500kV Long Thành- rẽ Phú Mỹ- Sông Mây, đoạn qua các xã Hưng Thịnh, Trung Hòa, Đông Hòa và xã An Viễn, huyện Trảng Bom

Quyết định số 4725/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND huyện Trảng Bom về việc thu hồi đất của ông (bà) Ngô Ngọc Hưởng để thực hiện dự án Xây dựng đường dây 500kV Long Thành - rẽ Phú Mỹ - Sông Mây, đoạn qua các xã Hưng Thịnh, Trung Hòa, Đông Hòa và xã An Viễn, huyện Trảng Bom.

Quyết định về việc thu hồi đất của ông (bà) Huỳnh Văn Thôi và Nguyễn Thị Thu Hà để thực hiện dự án Xây dựng đường dây 500kV Long Thành- rẽ Phú Mỹ- Sông Mây, đoạn qua các xã Hưng Thịnh, Trung Hòa, Đông Hòa và xã An Viễn, huyện Trảng Bom

Quyết định số 4726/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND huyện Trảng Bom về việc thu hồi đất của ông (bà) Huỳnh Văn Thôi và Nguyễn Thị Thu Hà để thực hiện dự án Xây dựng đường dây 500kV Long Thành - rẽ Phú Mỹ - Sông Mây, đoạn qua các xã Hưng Thịnh, Trung Hòa, Đông Hòa và xã An Viễn, huyện Trảng Bom.

Quyết định về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Thị Kim Thúy (kiểm kê diện vắng chủ) để thực hiện dự án Xây dựng đường dây 500kV Long Thành- rẽ Phú Mỹ- Sông Mây, đoạn qua các xã Hưng Thịnh, Trung Hòa, Đông Hòa và xã An Viễn, huyện Trảng Bom

Quyết định số 4727/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND huyện Trảng Bom về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Thị Kim Thúy (kiểm kê diện vắng chủ) để thực hiện dự án Xây dựng đường dây 500kV Long Thành - rẽ Phú Mỹ - Sông Mây, đoạn qua các xã Hưng Thịnh, Trung Hòa, Đông Hòa và xã An Viễn, huyện Trảng Bom.

Quyết định về việc thu hồi đất của ông (bà) Trần Thị Tuyết Nga để thực hiện dự án Xây dựng đường dây 500kV Long Thành- rẽ Phú Mỹ- Sông Mây, đoạn qua các xã Hưng Thịnh, Trung Hòa, Đông Hòa và xã An Viễn, huyện Trảng Bom

Quyết định số 4728/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND huyện Trảng Bom về việc thu hồi đất của ông (bà) Trần Thị Tuyết Nga để thực hiện dự án Xây dựng đường dây 500kV Long Thành - rẽ Phú Mỹ - Sông Mây, đoạn qua các xã Hưng Thịnh, Trung Hòa, Đông Hòa và xã An Viễn, huyện Trảng Bom.

Quyết định về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Phú Minh (kiểm kê theo diện vắng chủ) để thực hiện dự án Xây dựng đường dây 500kV Long Thành- rẽ Phú Mỹ- Sông Mây, đoạn qua các xã Hưng Thịnh, Trung Hòa, Đông Hòa và xã An Viễn, huyện Trảng Bom

Quyết định số 4729/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND huyện Trảng Bom về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Phú Minh (kiểm kê theo diện vắng chủ) để thực hiện dự án Xây dựng đường dây 500kV Long Thành - rẽ Phú Mỹ - Sông Mây, đoạn qua các xã Hưng Thịnh, Trung Hòa, Đông Hòa và xã An Viễn, huyện Trảng Bom.

Quyết định về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Trọng Ý và Nguyễn Thị Hời để thực hiện dự án Xây dựng đường dây 500kV Long Thành- rẽ Phú Mỹ- Sông Mây, đoạn qua các xã Hưng Thịnh, Trung Hòa, Đông Hòa và xã An Viễn, huyện Trảng Bom

Quyết định số 4730/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND huyện Trảng Bom về việc thu hồi đất của ông (bà) Nguyễn Trọng Ý và Nguyễn Thị Hời để thực hiện dự án Xây dựng đường dây 500kV Long Thành- rẽ Phú Mỹ- Sông Mây, đoạn qua các xã Hưng Thịnh, Trung Hòa, Đông Hòa và xã An Viễn, huyện Trảng Bom.

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRẢNG BOM - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM

Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở TTTT Đồng Nai cấp ngày 25/02/2014
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lương Thị Lan - PCT UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập.
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện Thoại: (0251). 3866259; Fax: (0251). 3866405

Website: http://trangbom.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-tb@dongnai.gov.vn

Ghi rõ nguồn " UBND huyện Trảng Bom" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.