Thứ 6 - 26/02/2016
Đảng bộ và nhân dân huyện Trảng Bom ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Công khai ngân sách nhà nước

Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Trảng Bom 6 tháng đầu năm 2022

UBND huyện Trảng Bom báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2022

Qyu chế chi tiêu nội bộ phòng Tài chính - Kế hoạch huyện năm 2022

Công bố công khai

Công bố công khai tài liệu, hồ sơ theo Văn bản 97/TCHK-NSNN ngày 21/02/2022

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách huyện Trảng Bom năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM

Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Phòng Văn hóa và Thông tin

Quyết định số 50/QĐ-VHTT ngày 19/01/2021 của Phòng Văn hóa và Thông tin v/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công.

Quy chế chi tiêu nội bộ của Phòng Văn hóa và Thông tin

Quyết định số 51/QĐ-VHTT ngày 19/01/2021 của Phòng Văn hóa và Thông tin v/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Phòng Văn hóa và Thông tin.

Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện năm 2020

Báo cáo số 27/BC-UBND ngày 18/01/2021 của UBND huyện Trảng Bom v/v công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện năm 2020.

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch

Ngày 15/01/2021, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã ban hành Quyết định số 26/QĐ-TCKH v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020.

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch

Ngày 15/01/2021, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã ban hành Quyết định số 25/QĐ-TCKH v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021.

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách huyện Trảng Bom năm 2021

Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND huyện về việc công bố công khai dự toán ngân sách huyện Trảng Bom năm 2021.

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRẢNG BOM - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM

Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở TTTT Đồng Nai cấp ngày 25/02/2014
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lương Thị Lan - PCT UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập.
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện Thoại: (0251). 3866259; Fax: (0251). 3866405

Website: http://trangbom.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-tb@dongnai.gov.vn

Ghi rõ nguồn " UBND huyện Trảng Bom" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.