Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024)
Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)
Nhiệt liệt chào mừng 79 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024)
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN TRẢNG BOM ĐẠI HỘI ĐOÀN KẾT,DÂN CHỦ, ĐỔI MỚI, VÀ TRÍ TUỆ.
Thị trấn Trảng Bom là trung tâm, chính trị văn hóa của huyện Trảng Bom, có 05 khu phố với hơn 23.000 nhân khẩu, phấn đấu sau năm 2015 cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại 4. Toàn Đảng bộ có 02 Đảng bộ Bộ phận và 12 Chi bộ trực thuộc với 487 đảng viên phần lớn là đảng viên nghỉ hưu. Qua phân tích chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng hằng năm đều có trên 80% đảng viên đủ tư cách HTTNV trong đó có 15% HTXSNV và trên 80% tổ chức đảng đạt TSVM. Đảng bộ 05 năm liền đạt trong sạch vững mạnh
     ​Trong 02 ngày 11 và 12/06/2015 Đảng bộ thị trấn Trảng bom đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ (2015-2020). Đại hội đã bầu 16 Đ/C vào Đảng ủy khóa mới (trong đó có 02 Đ/C được luân chuyển đến), nhìn chung Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ (2015-2020) cơ bản đã được đổi mới, trẻ hóa và bầu 23 Đ/C đi dự Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ III. Ban chấp hành Đảng bộ đã bầu Đ/C Lê Ngọc Tiên Huyện ủy viên giữ chức Bí thư Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ (2015-2020). Thông qua báo cáo chính trị Đại hội đã đánh giá: 5 năm qua thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2010 – 2015) hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội, Quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng ( thương mại, dịch vụ, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp); cơ sở hạ tầng phát triển mạnh, tạo cơ sở vững chắc cho những năm tới. Hoạt động văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, giải quyết việc làm, công tác giảm nghèo, chăm lo đối tượng chính sách đã được quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Tình hình ANCT – TTATXH cơ bản ổn định và giữ vững. Công tác vận động quần chúng có chuyển biến tích cực đã hướng mạnh về địa bàn dân cư, hộ gia đình, quan tâm đến quyền, lợi ích của đoàn viên, hội viên và người dân. Công tác cải cách hành chính đã có sự chuyển biến tích cực trong việc tiếp dân và giải quyết công việc cho dân, không còn tình trạng trì trệ, tắc trách đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể có sự chuyển biến tích cực hoạt động ngày càng hiệu quả. Đảng bộ luôn giữ mối đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng và cả hệ thống chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên tuân thủ và chấp hành nghiêm điều lệ, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc đấu tranh tự phê bình và phê bình. Công tác quy họach luôn gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thường xuyên quan tâm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, mở rộng và phát huy dân chủ ở cơ sở, đi đôi với phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân tạo niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ. Phân công cán bộ chủ chốt thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc cấp dưới thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra đã có trọng tâm, trọng điểm, giám sát đã được mở rộng, đồng thời thực hiện phương hướng, phương châm, thủ tục, nguyên tắc theo đúng điều 32 và điều 30 Điều Lệ Đảng. Việc tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nhận thức của đảng viên được nâng lên giữ được phẩm chất đạo đức, lối sống, không còn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Đây là nhân tố quyết định để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đề ra, tại Đại hội Đảng bộ đã được Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm qua.

Đại hội cũng đã xác định bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục như: thu ngân sách có năm chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao; phát triển thương mại dịch vụ chưa tương xứng với tiềm năng, lĩnh vực vệ sinh môi trường, quản lý xây dựng, quản lý đất đai chưa có biện pháp tích cực, tình hình ANCT – TTATXH còn để sảy ra trọng án trên địa bàn. Công tác phát triển đoàn viên, hội viên nhất là việc xây dựng đội ngũ đoàn viên, hội viên nòng cốt có đoàn thể chưa đạt chỉ tiêu; đội ngũ trung kiên còn mỏng; công tác phát triển đảng viên mới tuy đạt chỉ tiêu nhưng vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra.

 Vẫn còn cán bộ. đảng viên nói không đi đôi với làm chưa tuân thủ nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng. Việc tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch kiểm tra hằng năm còn chậm, chưa kịp thời. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý cán bộ, đảng viên có lúc chưa sâu sát, đấu tranh tự phê bình và phê bình xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong nội bộ đảng ở một số chi bộ có mặt còn hạn chế. Trước khi tiến hành Đại hội  các đại biểu cũng đã tập trung trí tuệ đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo văn kiện huyện  Đảng bộ lần thứ III nhiệm kỳ (2015-2020).

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Nghi Dũng Tỉnh ủy viên Bí thư Huyện ủy  và những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế cần khắc phục đồng thời nhận định những khó khăn về khách quan trong 5 năm tới có thể ảnh hưởng đến phat triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Đại hội đã thảo luận dân chủ đề ra nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả những chỉ tiêu nhiệm vụ mà Đại hội đã biểu quyết thông qua ngày 12/06/2015, trong đó có một số mục tiêu, nhiệm vụ mang tính đột phá như: tăng cường quản lý về đất đai, về quy hoạch, về xây dựng trái phép, về phòng, chống các loại tội phạm, về tai, tệ nạn xã hội, trẻ hóa đội ngũ cán bộ đủ chuẩn đảm bảo số lượng, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực trình độ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có uy tín với nhân dân, đảm đương được nhiệm vụ phân công.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn Trảng bom lần thứ III nhiệm kỳ (2015-2020) là Đại hội đoàn kết, dân chủ, đổi mới và tập trung trí tuệ của 151 đại biểu thay mặt cho 487 đảng viên trong toàn Đảng bộ về tham dự Đại hội.

​PHẠM ĐÌNH LÝ​

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRẢNG BOM - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM

Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở TTTT Đồng Nai cấp ngày 25/02/2014
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lương Thị Lan - PCT UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập.
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện Thoại: (0251). 3866259; Fax: (0251). 3866405

Website: http://trangbom.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-tb@dongnai.gov.vn

Ghi rõ nguồn " UBND huyện Trảng Bom" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.