Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)!
Nhiệt liệt chào mừng 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2024 )!
Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024)!

Phòng chống tham nhũng

Công bố Quyết định V/v phê duyệt tổng tổng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án xây dựng Đường dây 500kV Long Thành – rẽ Phú Mỹ - Sông Mây, đoạn qua các xã Hưng Thịnh, Trung Hòa, Đông Hòa và An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Na

Công bố Quyết định V/v phê duyệt tổng tổng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án xây dựng Đường dây 500kV Long Thành – rẽ Phú Mỹ - Sông Mây, đoạn qua các xã Hưng Thịnh, Trung Hòa, Đông Hòa và An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (Đợt 1)

Công bố Biên bản làm việc V/v niêm yết công khai và Biên bản giao nhận Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND huyện

Công bố Biên bản làm việc V/v niêm yết công khai Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND huyện

Công bố Quyết định V/v phê duyệt tổng phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung đối với hộ bà Trương Thị Dinh để thực hiện dự án xây dựng đường dây 500kV TTĐL Vĩnh Tân – rẽ Sông Mây – Tân Uyên, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Công bố Quyết định V/v phê duyệt tổng phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung đối với hộ bà Trương Thị Dinh để thực hiện dự án xây dựng đường dây 500kV TTĐL Vĩnh Tân – rẽ Sông Mây – Tân Uyên, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Công bố Quyết định V/v phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất với thửa đất 153, tờ bản đồ số 08 xã Bắc Sơn thực hiện dự án đường dây 500kV Phú Mỹ - Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Công bố Quyết định V/v phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất với thửa đất 153, tờ bản đồ số 08 xã Bắc Sơn thực hiện dự án đường dây 500kV Phú Mỹ - Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Công bố Quyết định V/v điều chỉnh phương án hỗ trợ khác tại Quyết định số 5306?QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND huyện

Công bố Quyết định V/v điều chỉnh phương án hỗ trợ khác tại Quyết định số 5306?QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND huyện

Công bố Quyết định V/v phê duyệt tổng tổng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang – Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Công bố Quyết định V/v phê duyệt tổng tổng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang – Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (Đợt 3)

Biên bản họp V/v thông báo, phổ biến và niêm yết công khai Quyết định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang – Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh đoạn qua huy

Biên bản họp V/v thông báo, phổ biến và niêm yết công khai Quyết định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang – Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (Đợt 2)

Công bố Quyết định V/v phê duyệt tổng tổng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang – Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Công bố Quyết định V/v phê duyệt tổng tổng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang – Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (Đợt 2)

Biên bản họp V/v niêm yết công khai và lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang – Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Trảng Bom, tỉn

Biên bản họp V/v niêm yết công khai và lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang – Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Biên bản họp V/v thông báo, phổ biến và niêm yết công khai Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang – Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh đo

Biên bản họp V/v thông báo, phổ biến và niêm yết công khai Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang – Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

1 - 10 Next

Một cửa điện tử

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRẢNG BOM - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM

Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở TTTT Đồng Nai cấp ngày 25/02/2014
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lương Thị Lan - PCT UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập.
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện Thoại: (0251). 3866259; Fax: (0251). 3866405

Website: http://trangbom.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-tb@dongnai.gov.vn

Ghi rõ nguồn " UBND huyện Trảng Bom" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.