Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)!
Nhiệt liệt chào mừng 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2024 )!
Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024)!

Huyện ủy

​​Huyện uỷ

 BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020-2025

 

Họ và tên: LÊ TUẤN ANH
Ngày tháng năm sinh: 01/11/1971
Đơn vị công tác: Huyện ủy Trảng Bom
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy
Ngày vào Đảng chính thức: 2003
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: ​Thạc sĩ Quản lý khoa học và công nghệ

LE TUAN ANH.jpg
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGA
Ngày tháng năm sinh: 18/02/1973
Đơn vị công tác: Huyện ủy Trảng Bom
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện​
Ngày vào Đảng chính thức: 1999
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế
NGUYEN THI NGA.jpg
Họ và tên: VŨ THỊ MINH CHÂU
Ngày tháng năm sinh: 12/03/1970
Đơn vị công tác: Uỷ ban nhân dân huyện
Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 1998
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế
VU THI MINH CHAU.jpg
Họ và tên: TRƯƠNG TẤN SỸ
Ngày tháng năm sinh: 08/01/1973
Đơn vị công tác: Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQ Việt Nam huyện
Chức vụ: Uỷ viên Ban TVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 1997
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật, CNCT ngành Kinh tế chính trị
TRUONG TAN SY.jpg

Họ và tên: TRẦN ĐỨC THẠCH
Ngày tháng năm sinh: 13/12/1964
Đơn vị công tác: Ban Tổ chức Huyện ủy
Chức vụ: Uỷ viên Ban TVHU, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy
Ngày vào Đảng chính thức: 2002
Trình độ học vấn: 10/10
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: ĐH Nông nghiệp
TRAN DUC THACH.jpg
Họ và tên: TRƯƠNG HỮU DŨNG
Ngày tháng năm sinh: 28/01/1971
Đơn vị công tác: Ủy ban kiểm tra Huyện ủy
Chức vụ: Uỷ viên Ban TVHU, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy
Ngày vào Đảng chính thức: 2007
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân chính trị ngành XDĐ&CQNN

TRUONG HUU DUNG.jpg
Họ và tên: CHU THỊ MÂY
Ngày tháng năm sinh: 26/10/1976
Đơn vị công tác: Ban TG Huyện ủy
Chức vụ: Ủy viên Ban TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 2002
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế​, Cử nhân chính trị ngành XDĐ&CQNN
CHU THI MAY.jpg
Họ và tên: LÊ NGỌC TIÊN
Ngày tháng năm sinh: 19/4/1976
Đơn vị công tác: VP HĐND-UBND huyện
Chức vụ: Uỷ viên Ban TVHU, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
Ngày vào Đảng chính thức: 2004
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế – CNCT ngành XDĐ&CQNN
LE NGOC TIEN.jpg
Họ và tên: NGUYỄN VĂN BẢY
Ngày tháng năm sinh: 14/10/1970 
Đơn vị công tác: Ban Chỉ huy Quân sự huyện
Chức vụ: Uỷ viên Ban TVHUChỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 1993
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự
NGUYEN VAN BAY.jpg
Họ và tên: VƯƠNG ANH TUẤN
Ngày tháng năm sinh: 20/7/1968
Đơn vị công tác: VP HĐND-UBND huyện
Chức vụ: Uỷ viên Ban TVHU, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.
Ngày vào Đảng chính thức: 1998
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
VUONG ANH TUAN.jpg
Họ và tên: TRẦN QUÝ VĂN
Ngày tháng năm sinh: 16/5/1980
Đơn vị công tác: Đảng ủy thị trấn Trảng Bom
Chức vụ: Uỷ viên Ban TVHU, Bí thư Đảng ủy thị trấn Trảng Bom​.
Ngày vào Đảng chính thức: 2007
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: CN Kinh tế ngành hệ thống thông tin kinh tế
TRAN QUY VAN.jpg
 

  ​

 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN

LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020-2025

 

Họ và tên: LÊ TUẤN ANH
Ngày tháng năm sinh: 01/11/1971
Đơn vị công tác: Huyện ủy Trảng Bom
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy
Ngày vào Đảng chính thức: 2003
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: ​Thạc sĩ Quản lý khoa học và công nghệ

LE TUAN ANH.jpg
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGA
Ngày tháng năm sinh: 18/02/1973
Đơn vị công tác: Huyện ủy Trảng Bom
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện​
Ngày vào Đảng chính thức: 1999
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế
NGUYEN THI NGA.jpg
Họ và tên: VŨ THỊ MINH CHÂU
Ngày tháng năm sinh: 12/03/1970
Đơn vị công tác: Uỷ ban nhân dân huyện
Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 1998
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế
VU THI MINH CHAU.jpg
Họ và tên: TRƯƠNG TẤN SỸ
Ngày tháng năm sinh: 08/01/1973
Đơn vị công tác: Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQ Việt Nam huyện
Chức vụ: Uỷ viên Ban TVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 1997
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật, CNCT ngành Kinh tế chính trị​
TRUONG TAN SY.jpg 
Họ và tên: TRẦN ĐỨC THẠCH
Ngày tháng năm sinh: 13/12/1964
Đơn vị công tác: Ban Tổ chức Huyện ủy
Chức vụ: Uỷ viên Ban TVHU, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy
Ngày vào Đảng chính thức: 2002
Trình độ học vấn: 10/10
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: ĐH Nông nghiệp
TRAN DUC THACH.jpg
Họ và tên: TRƯƠNG HỮU DŨNG
Ngày tháng năm sinh: 28/01/1971
Đơn vị công tác: Ủy ban kiểm tra Huyện ủy
Chức vụ: Uỷ viên Ban TVHU, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy
Ngày vào Đảng chính thức: 2007
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân chính trị ngành XDĐ&CQNN

 TRUONG HUU DUNG.jpg
Họ và tên: CHU THỊ MÂY
Ngày tháng năm sinh: 26/10/1976
Đơn vị công tác: Ban TG Huyện ủy
Chức vụ: Ủy viên Ban TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 2002
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế​, Cử nhân chính trị ngành XDĐ&CQNN
 ​CHU THI MAY.jpg
Họ và tên: LÊ NGỌC TIÊN
Ngày tháng năm sinh: 19/4/1976
Đơn vị công tác: VP HĐND-UBND huyện
Chức vụ: Uỷ viên Ban TVHU, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
Ngày vào Đảng chính thức: 2004
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế – CNCT ngành XDĐ&CQNN
LE NGOC TIEN.jpg
Họ và tên: NGUYỄN VĂN BẢY
Ngày tháng năm sinh: 14/10/1970 
Đơn vị công tác: Ban Chỉ huy Quân sự huyện
Chức vụ: Uỷ viên Ban TVHUChỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 1993
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự
 NGUYEN VAN BAY.jpg
Họ và tên: TRẦN QUÝ VĂN
Ngày tháng năm sinh: 16/5/1980
Đơn vị công tác: Đảng ủy thị trấn Trảng Bom
Chức vụ: Uỷ viên Ban TVHU, Bí thư Đảng ủy thị trấn Trảng Bom​.
Ngày vào Đảng chính thức: 2007
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: CN Kinh tế ngành hệ thống thông tin kinh tế
TRAN QUY VAN.jpg
Họ và tên: NGUYỄN VĂN CHIẾN
Ngày tháng năm sinh: 06/4/1987​
Đơn vị công tác: Ban tổ chức Huyện ủy
Chức vụ: HUV, Phó Trưởng ban tổ chức Huyện ủy
Ngày vào Đảng chính thức: 2014
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính, CNCT ngành công tác tổ chức
NGUYEN VAN CHIEN.jpg
Họ và tên: NGUYỄN LƯƠNG CHUNG
Ngày tháng năm sinh: 19/5/1975
Đơn vị công tác: Đảng ủy xã Trung Hòa
Chức vụ: HUV, Bí thư Đảng ủy xã Trung Hòa
Ngày vào Đảng chính thức: 2004
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Tôn giáo học, Cử nhân kinh tế
NGUYEN LUONG CHUNG.jpg​ 
Họ và tên: NGUYỄN HẢI ĐĂNG
Ngày tháng năm sinh: 29/8/1982
Đơn vị công tác: Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy
Chức vụ: HUV, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy
Ngày vào Đảng chính thức: 2008
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chính trị - Quản lý văn hóa tư tưởng​, Cử nhân Văn hóa
NGUYEN HAI DANG.jpg


Họ và tên: ĐỖ NGỌC NAM
Ngày tháng năm sinh: 06/11/1976
Đơn vị công tác: Văn phòng UBND huyện
Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 2002
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
DO NGOC NAM.jpg
Họ và tên: LƯƠNG THỊ LAN
Ngày tháng năm sinh: 25/4/1975
Đơn vị công tác: Văn phòng UBND huyện
Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 2004
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế, CN Luật
LUONG THI LAN.jpg
Họ và tên: ĐOÀN CÔNG SƠN
Ngày tháng năm sinh: 30/12/1970
Đơn vị công tác: Văn phòng Huyện ủy
Chức vụ: HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy
Ngày vào Đảng chính thức: 2002
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế - Ngành Tài chính tiền tệ -ngân sách
DOAN CONG SON.jpg
Họ và tên: LÊ MẠNH HÙNG
Ngày tháng năm sinh: 13/9/1975​
Đơn vị công tác: Phòng Tài nguyên - Môi trường
Chức vụ: HUV, Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường
Ngày vào Đảng chính thức: 2005
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý kinh tế, Cử nhân Luật
LE MANH HUNG.jpg
Họ và tên: TRẦN THỊ QUỲNH
Ngày tháng năm sinh: 04/02/1982
Đơn vị công tác: UBMTTQ Việt Nam huyện
Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 2010
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính
TRAN THI QUYNH.jpg
Họ và tên: LƯU THỊ NGỌC QUẾ
Ngày tháng năm sinh: 25/10/1975
Đơn vị công tác: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
Chức vụ: HUV, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 2001
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận​ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, CNCT ngành quả lý văn hóa tư tưởng

LUU THI NGOC QUE.jpg
Họ và tên: VƯƠNG ANH TUẤN
Ngày tháng năm sinh: 20/7/1968
Đơn vị công tác: VP HĐND-UBND huyện
Chức vụ: Uỷ viên Ban TVHU, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.
Ngày vào Đảng chính thức: 1998
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

VUONG ANH TUAN.jpg

Họ và tên: TRẦN THỊ KIM ĐOAN
Ngày tháng năm sinh: 14/7/1978
Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND-UBND huyện
Chức vụ: HUV,Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 2007
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học chính trị, CNCT ngành Tôn giáo.

TRAN THI KIM DOAN.jpg
Họ và tên: TRẦN THỊ THÌN
Ngày tháng năm sinh: 01/8/1988
Đơn vị công tác: Huyện đoàn
Chức vụ: HUV, Bí thư Huyện đoàn
Ngày vào Đảng chính thức: 2009
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Đại học văn thư lưu trữ và quản trị văn phòng
TRAN THI THIN.jpg
​​
Họ và tên: NGUYỄN MẠNH DẦN
Ngày tháng năm sinh: 31/01/1974
Đơn vị công tác: Tòa án huyện
Chức vụ: HUV, Chánh án Tòa án nhân dân huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 2004
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, CNCT ngành XDĐ&CQNN
NGUYEN MANH DAN.jpg
Họ và tên: NGUYỄN VĂN THÀNH
Ngày tháng năm sinh: 16/12/1976
Đơn vị công tác: Phòng Tư pháp huyện
Chức vụ: HUV, Trưởng Phòng Tư pháp huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 2007
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật, Đại học Chính trị ngành kiểm tra
NGUYEN VAN THANH.jpg
Họ và tên: PHAN TRUNG TÍNH
Ngày tháng năm sinh: 30/10/1977
Đơn vị công tác: Thanh tra huyện.
Chức vụ: HUV, Chánh Thanh tra huyện.
Ngày vào Đảng chính thức: 2008
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân kinh tế chính trị
PHAN TRUNG TINH.jpg
Họ và tên: ĐỖ VĂN SÁNG
Ngày tháng năm sinh: 20/5/1973
Đơn vị công tác: Phòng Nội vụ huyện
Chức vụ: HUV, Trưởng Phòng Nội vụ huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 2007
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý kinh tế, Cử nhân Luật
DO VAN SANG.jpg
​Họ và tên: HOÀNG MINH NHÂN
Ngày tháng năm sinh: 06/12/1983​
Đơn vị công tác: Công an huyện
Chức vụ: HUV, Phó Trưởng Công an huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 2006
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QLNN về ANTT, Cử nhân Luật​
HOANG MINH NHAN.jpg
Họ và tên: TRẦN THỊ THU HƯỜNG
Ngày tháng năm sinh: 15/9/1970
Đơn vị công tác: Hội Phụ nữ huyện
Chức vụ: HUV, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 1997
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học Văn thư lưu trữ và quản trị văn phòng
TRAN THI THU HUONG.jpg
Họ và tên: ĐẶNG THANH TÙNG
Ngày tháng năm sinh: 20/12/1966
Đơn vị công tác: Đảng ủy xã Bắc Sơn.
Chức vụ: HUV, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Sơn.
Ngày vào Đảng chính thức: 2001
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học Nông lâm
DANG THANH TUNG.jpg
Họ và tên: PHAN DUY NGHĨA
Ngày tháng năm sinh: 02/9/1964
Đơn vị công tác: Phòng Quản lý Đô thị huyện
Chức vụ: HUV, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 1998
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: CN Kinh tế, CNCT ngành KTCT
PHAN DUY NGHIA.jpg

Họ và tên: PHẠM THỊ LỆ THỦY
Ngày tháng năm sinh: 29/8/1976
Đơn vị công tác: Phòng Văn hóa Thông tin huyện
Chức vụ: HUV, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 2005
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật
PHAM THI LE THUY.jpg
Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH DỊ
Ngày tháng năm sinh: 10/5/1975
Đơn vị công tác: Ban Chỉ huy Quân sự huyện
Chức vụ: HUV, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 1997
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: CNCT ngành XDĐ
NGUYEN DINH DI.jpg
Họ và tên: ĐÀO XUÂN HỒNG
Ngày tháng năm sinh: 19/6/1971
Đơn vị công tác: Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Chức vụ: HUV, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Ngày vào Đảng chính thức: 2007
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Tôn giáo học, Cử nhân Luật
DAO XUAN HONG.jpg
​​

Họ và tên: TẠ THANH QUANG
Ngày tháng năm sinh: 05/7/1973
Đơn vị công tác: Viện kiểm sát nhân dân
Chức vụ: HUV, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 2002
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
TA THANH QUANG.jpg


​​

Họ và tên: MẠNH THỊ HẰNG
Ngày tháng năm sinh: 13/3/1981
Đơn vị công tác: Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện
Chức vụ: HUV, Trưởng Phòng ​Lao động Thương binh Xã hội huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 2009
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế, Đại học Lịch sử
MANH THI HANG.jpg


Họ và tên: NGUYỄN VĂN SƠN
Ngày tháng năm sinh: 25/10/1970
Đơn vị công tác: Hội Nông dân huyện
Chức vụ: HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 2008
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp​
Trình độ chuyên môn: CN Luật, CNCT ngành QLXH
NGUYEN VAN SON.jpg
 

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRẢNG BOM - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM

Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở TTTT Đồng Nai cấp ngày 25/02/2014
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lương Thị Lan - PCT UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập.
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện Thoại: (0251). 3866259; Fax: (0251). 3866405

Website: http://trangbom.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-tb@dongnai.gov.vn

Ghi rõ nguồn " UBND huyện Trảng Bom" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.