Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024)
Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)
Nhiệt liệt chào mừng 79 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024)

UBND Các Xã - Thị trấn

Các xã thị trấn

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÁC XÃ, THỊ TRẤN       

UBND thị trấn Trảng Bom

Họ và tên: LÊ MINH TRANG
Ngày tháng năm sinh: 09/03/1960
Đơn vị công tác: Đảng ủy thị trấn
Chức vụ: Uỷ viên Ban TVHU - Bí thư Đảng ủy Thị trấn
Ngày vào Đảng chính thức: 1995
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân TC-KT
Họ và tên: NGUYỄN THANH VINH
Ngày tháng năm sinh: 30/12/1972
Đơn vị công tác: HĐND Thị trấn
Chức vụ: Chủ tịch HĐND thị trấn
Ngày vào Đảng chính thức: 2003
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh​​​


Họ và tên: NGUYỄN HỮU TRUNG
Ngày tháng năm sinh: 15/4/1962
Đơn vị công tác: UBND thị trấn
Chức vụ: Chủ tịch UBND thị trấn
Ngày vào Đảng chính thức: 1993
Trình độ học vấn: 10/10
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh​​
LE MINH TRANG.png

NGUYEN THANH VINH-THI TRAN.png 

NGUYEN HUU TRUNG-THI TRAM.png

UBND xã Hố Nai 3

Họ và tên: ĐỖ XUÂN KHÁNH
Ngày tháng năm sinh: 01/3/1958
Đơn vị công tác: Đảng ủy xã Hố Nai 3
Chức vụ: HUV, Bí thư Đảng ủy xã Hố Nai 3
Ngày vào Đảng chính thức: 1990
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân KT Chính trị
Họ và tên: LÊ QUANG TUYẾN
Ngày tháng năm sinh: 02/02/1975
Đơn vị công tác: HĐND xã Hố Nai 3
Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã Hố Nai 3
Ngày vào Đảng chính thức: 1997
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật,Cử nhân ngành XDĐ-CQNN


Họ và tên: BÙI NGỌC THAO
Ngày tháng năm sinh: 10/5/1973
Đơn vị công tác: UBND xã Hố Nai 3
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Hố Nai 3
Ngày vào Đảng chính thức: 1996
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Do Xuan Khanh.jpg 


   
LE QUANG TUYEN.png BUI NGOC THAO.png
UBND xã Thanh Bình

Họ và tên: NGUYỄN VĂN NAM
Ngày tháng năm sinh: 10/01/1965
Đơn vị công tác: Đảng ủy xã Thanh Bình
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Thanh Bình
Ngày vào Đảng chính thức: 2004
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THỦY
Ngày tháng năm sinh: 03/6/1975
Đơn vị công tác: HĐND xã Thanh Bình
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Thanh Bình
Ngày vào Đảng chính thức: 2003
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học quản trị kinh doanh​​


Họ và tên: NGUYỄN TUẤN LẬP
Ngày tháng năm sinh: 01/10/1983
Đơn vị công tác: UBND xã Thanh Bình
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Thanh Bình
Ngày vào Đảng chính thức: 2008
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn​
​​
NGUYEN VAN NAM-THANH BINH.png

NGUYEN THI THUY-THANH BINH.png
NGUYEN TUAN LAP-THANH BINH.png
​UBND xã Cây Gáo

Họ và tên: LÊ TIẾN DŨNG
Ngày tháng năm sinh: 18/6/1978
Đơn vị công tác: Đảng ủy xã Cây Gáo
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Cây Gáo
Ngày vào Đảng chính thức: 2002
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế LuậtHọ và tên: TRẦN MINH KHÁNH
Ngày tháng năm sinh: 20/4/1959
Đơn vị công tác: UBND xã Cây Gáo
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Cây Gáo
Ngày vào Đảng chính thức: 1993
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế ngành kinh tế ngoại thương​​

LE TIEN DUNG-CAY GAO.png

TRAN MINH KHANH-CAY GAO.png
​UBND xã Sông Trầu

Họ và tên: TRẦN VĂN PHÚC
Ngày tháng năm sinh: 10/10/1970
Đơn vị công tác: Đảng ủy xã Sông Trầu
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Sông Trầu
Ngày vào Đảng chính thức: 2002
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học 
Họ và tên: ĐỖ THỊ HỒNG CHÂU
Ngày tháng năm sinh: 20/3/1981
Đơn vị công tác: UBND xã Sông Trầu
Chức vụ: Huyện ủy viên - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Sông Trầu
Ngày vào Đảng chính thức: 2003
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính​​​​
TRAN VAN PHUC-SONG TRAU.png


DO THI HONG CHAU.png
UBND xã Bàu Hàm

Họ và tên: VŨ MẠNH CƯỜNG
Ngày tháng năm sinh: 10/10/1965
Đơn vị công tác: Đảng ủy xã Bàu Hàm
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy 
Ngày vào Đảng chính thức: 1993
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học quản trị kinh doanh

Họ và tên: NGUYỄN HỒNG VŨ
Ngày tháng năm sinh: 02/8/1974
Đơn vị công tác: UBND xã Bàu Hàm
Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã Bàu Hàm 
Ngày vào Đảng chính thức: 2006
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự

Họ và tên: NGUYỄN VĂN TÝ
Ngày tháng năm sinh: 01/9/1969
Đơn vị công tác: UBND xã Bàu Hàm
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Bàu Hàm 
Ngày vào Đảng chính thức: 2000
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật (Luật dân sự)​

VU MANH CUONG-BAU HAM.png
NGUYEN HONG VU-BAU HAM.png
NGUYEN VAN TY-BAU HAM.png

​UBND xã Sông Thao

​​​​​Họ và tên: TRẦN VĂN TOÀN
Ngày tháng năm sinh: 05/02/1967
Đơn vị công tác: Đảng ủy xã Sông Thao
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Sông Thao
Ngày vào Đảng chính thức: 1988
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Họ và tên: LÊ TƯ THÀNH
Ngày tháng năm sinh: 24/6/1975
Đơn vị công tác: UBND xã Sông Thao
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Sông Thao
Ngày vào Đảng chính thức: 2002
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính

TRAN VAN TOAN-SONG THAO.png

LE TU THANH-SONG THAO.png

UBND xã Hưng Thịnh

Họ và tên: HOÀNG KHẮC CƠ
Ngày tháng năm sinh: 10/10/1966
Đơn vị công tác: Đảng ủy xã Hưng Thịnh
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Hưng Thịnh
Ngày vào Đảng chính thức: 1989
Trình độ học vấn: 10/10
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý văn hóaHọ và tên: TRẦN QUỐC HƠN
Ngày tháng năm sinh: 24/6/1975
Đơn vị công tác: UBND xã Hưng Thịnh
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Hưng Thịnh
Ngày vào Đảng chính thức: 2001
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Họ và tên: NGUYỄN VĂN THUẬN
Ngày tháng năm sinh: 02/8/1983
Đơn vị công tác: UBND xã Hưng Thịnh
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Hưng Thịnh
Ngày vào Đảng chính thức: 2005
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học - chuyên ngành hành chính
HOANG KHAC CO.png

TRAN QUOC HON-HUNG THINH.png

NGUYEN VAN THUAN.png

UBND xã Tây Hòa

Họ và tên: ĐẶNG ĐÌNH BỪNG
Ngày tháng năm sinh: 24/10/1963
Đơn vị công tác: Đảng ủy xã Tây Hòa
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Tây Hòa
Ngày vào Đảng chính thức: 1986
Trình độ học vấn: 10/10
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: ĐH Hành chính


Họ và tên: NGUYỄN THỊ LAN ANH
Ngày tháng năm sinh: 08/12/1979
Đơn vị công tác: Đảng ủy xã Tây Hòa
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Tây Hòa
Ngày vào Đảng chính thức: 2003
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản trị kinh doanh​​
DANG DINH BUNG-TAY HOA.png

NGUYEN THI LAN ANH-TAY HOA.png
UBND xã Trung Hòa

Họ và tên: NGUYỄN THÀNH ĐỒNG
Ngày tháng năm sinh: 05/5/1963
Đơn vị công tác: Đảng ủy xã Trung Hòa
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Trung Hòa
Ngày vào Đảng chính thức: 1988
Trình độ học vấn: 10/10
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học
NGUYEN THANH DONG-TRUNG HOA.png

UBND xã Đông Hòa

Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC BÌNH
Ngày tháng năm sinh: 11/5/1981
Đơn vị công tác: Đảng ủy xã Đông Hòa
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Đông Hòa
Ngày vào Đảng chính thức: 2009
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân chính trị học

Họ và tên: NGÔ VĂN BẰNG
Ngày tháng năm sinh: 01/01/1969
Đơn vị công tác: UBND xã Đông Hòa
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Đông Hòa
Ngày vào Đảng chính thức: 2000
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

NGUYEN DUC BINH.png

NGO VAN BANG-DONG HOA 2.png
UBND xã Đồi 61

Họ và tên: NGUYỄN VIỆT HÙNG
Ngày tháng năm sinh: 1973
Đơn vị công tác: Đảng ủy xã Đồi 61
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Đồi 61
Ngày vào Đảng chính thức: 1998
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân giáo dục chính trịHọ và tên: TRƯƠNG KÍNH
Ngày tháng năm sinh: 1982
Đơn vị công tác: UBND xã Đồi 61
Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã Đồi 61
Ngày vào Đảng chính thức: 2004
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý xã hội

NGUYEN VIET HUNG-DOI 61.png
TRUONG KINH-DOI 61.png
UBND xã Bình Minh

Họ và tên: NGUYỄN VĂN THÀNH
Ngày tháng năm sinh: 16/12/1976
Đơn vị công tác: Đảng ủy xã Bình Minh
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Bình Minh
Ngày vào Đảng chính thức: 2007
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Vật lý


Họ và tên: TRẦN THỊ NHIÊN
Ngày tháng năm sinh: 21/10/1981
Đơn vị công tác: HĐND xã Bình Minh
Chức vụ: Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND xã Bình Minh
Ngày vào Đảng chính thức: 2009
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính, Cử nhân Chính trị - ngành Tôn giáo
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TUẤN
Ngày tháng năm sinh: 10/4/1966
Đơn vị công tác: UBND xã Giang Điền
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Bình Minh
Ngày vào Đảng chính thức: 2003
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Quản lý xã hội
THANH.jpg

TRAN THI NHIEN.png
NGUYEN VAN TUAN.png

UBND xã An Viễn

Họ và tên: NGÔ VĂN QUYỀN
Ngày tháng năm sinh: 15/4/1980
Đơn vị công tác: Đảng ủy xã An Viễn
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã An Viễn
Ngày vào Đảng chính thức: 2002
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chính trị - Ngành Quản lý xã hội


Họ và tên: TRỊNH VIẾT PHƯƠNG
Ngày tháng năm sinh: 12/11/1970
Đơn vị công tác: UBND xã An Viễn
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã An Viễn
Ngày vào Đảng chính thức: 1994
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

NGO VAN QUYEN.png


TRINH VIET PHUONG.png
UBND xã Giang Điền

Họ và tên: TRẦN TUẤN VỤ
Ngày tháng năm sinh: 07/01/1963
Đơn vị công tác: Đảng ủy xã Giang Điền
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Giang Điền
Ngày vào Đảng chính thức: 1987
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học LuậtHọ và tên: TRỊNH HỒNG CƯỜNG
Ngày tháng năm sinh: 05/6/1978
Đơn vị công tác: HĐND xã Giang Điền
Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã Giang Điền
Ngày vào Đảng chính thức: 2005
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Trung cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính

Họ và tên: PHAN TRUNG TÍNH
Ngày tháng năm sinh: 30/10/1977
Đơn vị công tác: UBND xã Giang Điền
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Giang Điền
Ngày vào Đảng chính thức: 2008
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán; Cử nhân Kinh tế chính trị​
TRAN TUAN VU-GIANG DIEN.png

TRINH HONG CUONG-GIANG DIEN.png
PHAN TRUNG TINH-GIANG DIEN.png
UBND xã Quảng Tiến

Họ và tên: NGUYỄN PHI HỔ
Ngày tháng năm sinh: 14/12/1966
Đơn vị công tác: Đảng ủy xã Quảng Tiến
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Quảng Tiến
Ngày vào Đảng chính thức: 2007
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh
Họ và tên: NGUYỄN VĂN QUANG
Ngày tháng năm sinh: 18/9/1979
Đơn vị công tác: UBND xã Quảng Tiến
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Quảng Tiến
Ngày vào Đảng chính thức: 2011
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế


Họ và tên: LÊ VĂN THẢO
Ngày tháng năm sinh: 01/3/1975
Đơn vị công tác: HĐND xã Quảng Tiến
Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã Quảng Tiến
Ngày vào Đảng chính thức: 2010
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý xã hội

NGUYEN PHI HO 1.png

NGUYEN VAN QUANG-QUANG TIEN.png
VAN THAO.png
UBND xã Bắc Sơn

Họ và tên: LÊ MẠNH HÙNG
Ngày tháng năm sinh: 13/9/1975
Đơn vị công tác: Đảng ủy xã Bắc Sơn
Chức vụ: HUV - Bí thư Đảng ủy  xã Bắc Sơn
Ngày vào Đảng chính thức: 2005
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TUẤN
Ngày tháng năm sinh: 30/11/1976
Đơn vị công tác: UBND xã Bắc Sơn
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn
Ngày vào Đảng chính thức: 2001
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG LÝ
Ngày tháng năm sinh: 15/01/1971
Đơn vị công tác: HĐND xã Bắc Sơn
Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã Bắc Sơn 
Ngày vào Đảng chính thức: 2007
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản lý xã hội

LE MANH HUNG.png

NGUYEN VAN TUAN BS.png
NGUYEN THI HONG LY.png

​​

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRẢNG BOM - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM

Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở TTTT Đồng Nai cấp ngày 25/02/2014
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lương Thị Lan - PCT UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập.
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện Thoại: (0251). 3866259; Fax: (0251). 3866405

Website: http://trangbom.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-tb@dongnai.gov.vn

Ghi rõ nguồn " UBND huyện Trảng Bom" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.