Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024)
Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)
Nhiệt liệt chào mừng 79 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024)
Đảng ủy xã Sông Thao tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

​          Sáng ngày 20/4/2024, Đảng ủy xã Sông Thao tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Quỳnh, HUV, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Trần Văn Toàn – Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Hiển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã; cùng lãnh đạo các ban, ngành hội đoàn thể xã và các tấm gương điển hình tiên tiến trên địa bàn xã tham dự.

z5365450630653_b82ba3c8066ab0568671309689ec7225.jpg


Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên ngay sau khi nhận được Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"  ; Đảng ủy xã đã tổ chức triển khai, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn xã. Đồng thời, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Huyện ủy và tình hình thực tế của địa phương, để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Qua đó, việc triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW trên địa bàn xã trong thời gian qua được kịp thời, hiệu quả và ngày càng đi vào thực chất, tạo lan tỏa trong xã hội.

Trong 3 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sông Thao luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề hàng năm gắn với Nghị quyết Trung ương 4 các khóa và xác định đây làm nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của Đảng bộ; các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong xã có sự chuyển biến tích cực về mọi mặt, nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về học tập và làm theo Bác. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ từng bước được nâng lên, công tác tự phê bình và phê bình luôn được thực hiện thường xuyên, đạt nhiều kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Việc học tập và làm theo Bác đã dần trở thành thường xuyên, thành thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và người dân gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cấp, từng cơ quan, đơn vị.

Trong 3 năm qua, trên địa bàn xã có rất nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của nhiều tập thể và cá nhân, điển hình như: "Nuôi heo đất gây quỹ khuyến học", "tổ tiết kiệm và hùn vốn", "mô hình công dân không viết", "cải cách  thủ tục hành chính", "trao tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn", .... Qua đó, góp phần phát triển kinh tế,văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn xã; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Từ những kết quả đạt được của Kết luận số 01, hàng năm tỷ lệ cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nêu gương: năm 2021 đạt 11,4%, năm 2022 đạt 12%,năm 2023 đạt 11,7%;hoàn thành tốt nhiệm vụ nêu gương: năm 2021 đạt 80,7%; năm 2022 đạt 70,1%, năm 2023 đạt 70,8%, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). kết quả qua 03 năm, trên địa bàn xã có 01 cá nhân được Trung ương biểu dương, khen thưởng;  04 cá nhân là gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến và 01 mô hình được UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng; 05 cá nhân là gương người tốt, việc tốt được UBND huyện biểu dương, khen thưởng, 01 tập thể và 03 cá nhân được Huyện ủy biểu dương, khen thưởng; 03 tập thể và 15 cá nhân được Đảng ủy biểu dương, khen thưởng có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

z5365450622491_62550f44e5dd05d1218996aa56c03afb.jpg

Đ/c Trần Thị Quỳnh- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị , đồng chí Trần Thị Quỳnh, HUV – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng ủy xã Sông Thao đã đạt được sau 03 năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị đồng thời đề nghị trong thời gian tới Đảng ủy xã Sông Thao cần tập trung thực hiện một số nhiêm vụ: Tiếp tục triển khai, quán triệt tuyên truyền thực hiện Bản cam kết nêu gương của đảng viên, thực hiện đầy đủ công tác sơ tổng kết, công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW, dẩy mạnh phong trào thi đua trong học tập và làm theo Bác, chú trọng công tác phát hiện, biểu dương khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến tron học tập và làm theo lời Bác.

z5365450601574_fb689a8f8b28e898d3538848af3a187e.jpg

       

Đ/c Trần Văn Toàn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Văn Toàn – Bí thư Đảng ủy chúc mừng và ghi nhận thành tích các tập thể, cá nhân đã đạt được trong 03 năm qua và mong muốn thời gian tới, các cán bộ, đảng viên, nhân dân tiếp tục phát huy kết quả đạt được, hiệu quả các mô hình, tạo sự lan tỏa sâu rộng trên địa bàn thị xã. Qua đó, cũng đề nghị cấp uỷ đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, khoá XIII và chuyên đề toàn khoá và các chuyên đề hàng năm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao tinh thần tự giác của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong học tập và làm theo Bác; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, của cấp uỷ, của chính quyền, của cơ quan, của đơn vị. và thực hiện tốt việc nêu gương theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy như: Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên,... gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, cần xác định rõ những nội dung đột phá cần thực hiện hàng năm, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác.

z5365450607882_58b406651d2e0979907ffa31476c9338.jpg

z5367232636874_6045585c8709915ca3cf8b1e7d8bbe61.jpg

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Nhân dịp này, Đảng ủy xã đã tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

NGH-BTGHU

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRẢNG BOM - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM

Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở TTTT Đồng Nai cấp ngày 25/02/2014
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lương Thị Lan - PCT UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập.
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện Thoại: (0251). 3866259; Fax: (0251). 3866405

Website: http://trangbom.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-tb@dongnai.gov.vn

Ghi rõ nguồn " UBND huyện Trảng Bom" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.