Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024)
Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)
Nhiệt liệt chào mừng 79 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024)
Đảng bộ xã Hố Nai tổ chức Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Nhằm đánh giá các kết quả đạt được sau 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, sáng ngày 08/5/2024, tại Hội trường UBND xã Hố Nai, Đảng bộ xã Hố Nai 3 đã tổ chức Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Thanh Phương- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đ/c Bùi Ngọc Thao - Bí thư Đảng ủy xã, các đồng chí trưởng, phó các ban, ngành đoàn thể xã, Bí thư, phó Bí thư các chi bộ, các tập thể và cá nhân được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

z5422750522252_23ae9bce130833a66c3eb1aa8d71cf6b.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị

z5422739829521_f9bde7c2c0ea56185a1cd3c8d5d40b39.jpg

ảnh: Đ/c Bùi Ngọc Thao - Bí thư Đảng ủy xã phát biểu tại Hội nghị

Trong 03 năm qua, nhìn chung việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, nghiêm túc, với tinh thần quyết tâm cao; vai trò nêu gương của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã (khóa IV), trưởng, phó các ban ngàn​h và lãnh đạo các đoàn thể chính trị- xã hội được khẳng định và phát huy.

Cấp ủy các chi bộ trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa IV và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng; Quy định số 07-QĐi/HU ngày 27/8/2019 của Ban thường vụ Huyện ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ chính trị  (khóa XII) về “một số vấn đề cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng.

 Việc thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cũng như các chuyên đề năm 2022; chuyên đề năm 2023, chuyên đề năm 2024 thể hiện rõ nét tính kế thừa, nối tiếp phát huy quá trình học tập và làm theo trong thời gian qua. Ý thức rèn luyện, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, công chức có nhiều chuyển biến tích cực, tác phong làm việc sâu sát cơ sở, gần gũi lắng nghe, tăng cường đối thoại với nhân dân, tạo được sự thống nhất trong đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, góp phần củng cố tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò điều hành của chính quyền. Trong 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị. Đảng ủy đã thẳng thắn nhìn nhận rõ vấn đề, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc của nhân dân góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - ANQP, xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh; hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực hiệu quả. Qua đó tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện và Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ VI đi vào cuộc sống. Xác định việc học tập và làm theo Bác phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Từ trong các phong trào thi đua yêu nước, thi đua học tập và làm theo lời Bác dạy đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo là những điển hình tiên tiến. Đảng ủy, các ban ngành đoàn thể trong xã đã triển khai thực hiện nhiều phong trào, cuộc vận động cũng như mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiêu biểu như: Trên lĩnh vực sản xuất có phong trào “toàn dân làm kinh tế giỏi, “lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội có các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”. Trên địa bàn xã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả như Mô hình “Cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an quyết tâm học tập, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy”, mô hình tự quản về ANTT của Công an xã, mô hình “nuôi heo đất tiết kiệm” của hội khuyến học xã,  mô hình “thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” của Đoàn thanh niên, mô hình “giúp đỡ hội viên nghèo phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng” của Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ với mô hình “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” “rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin- tự trọng- trung hậu- đảm đang” xây dựng câu lạc bộ phụ nữ phòng chống ma túy; mô hình “Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao”, mô hình “xây dựng các tuyến đường tự quản “sáng-xanh- sạch đẹp”.

Công tác phát hiện, nêu gương góp phần nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm thực hiện thường xuyên. Trong năm 2021 trên địa bàn xã có 22 gương người tốt việc tốt đề nghị được tuyên dương, khen thưởng cấp huyện trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Năm 2022 có 5 tập thể và 12 cá nhân được UBND  xã khen thưởng, 01 cá nhân được UBND huyện, Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy khen thưởng gương người tốt, việc tốt; năm 2023 có 01 tập thể và 02 cá nhân được UBND huyện khen thưởng gương điển hình làm theo bác. Bên cạnh đó trang Fanpage, Facebook của Đảng ủy đã xây dựng đăng tải nhiều bài viết về gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo động lực lan tỏa những tấm gương người tốt việc tốt cho cộng đồng học tập noi theo.

z5422739846957_36f8e367f1fa583852d9d57627383f43.jpg                 Đ/c Trần Thị Thanh Phương phát triển chỉ đạo tại Hội nghị

Về dự và phát biểu chỉ đạo Đ/c Trần Thị Thanh Phương, phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đánh giá cao các kết quả mà Đảng ủy đã đạt được trong 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, đề nghị Đảng ủy tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời, bày tỏ sự tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp uỷ, chi bộ và đảng viên của Đảng bộ, trong thời gian tới việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, tạo cơ sở, nền tảng vững chắc để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương, khắc phục những khó khăn và hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

z5422739859824_5d44f3143708b1952b38f12689aceced.jpg
                                      ảnh: Các tập thể được khen thưởng

z5422739860301_9f33d68efaf06100e2d410bd35462ea2 (1).jpg

ảnh: Các cá nhân được khen thưởng

      Ghi nhận thành tích đã đạt được, tại Hội nghị đã tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

NGHIA-BTG

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRẢNG BOM - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM

Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở TTTT Đồng Nai cấp ngày 25/02/2014
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lương Thị Lan - PCT UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập.
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện Thoại: (0251). 3866259; Fax: (0251). 3866405

Website: http://trangbom.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-tb@dongnai.gov.vn

Ghi rõ nguồn " UBND huyện Trảng Bom" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.