Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)!
Nhiệt liệt chào mừng 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2024 )!
Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024)!
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp ở tại thị trấn Trảng Bom

​       Với vị trí nằm gần các đô thị lớn và có các tuyến đường giao thông quốc gia đi qua tạo điều kiện cho huyện Trảng Bom có vị trí địa lý kinh tế hết sức thuận lợi trong hiện tại và tương lai để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, đặc biệt là thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ hiện đại, du lịch sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao. Đô thị Trảng Bom sẽ là đô thị loại III và nằm trong vùng đô thị động lực phía Đông và Đông Bắc của vùng TP. HCM

So do 1.png


Mục tiêu:

-  Xây dựng một khu công trình thương mại dịch vụ đô thị kết hợp khu ở phục vụ cho người dân có nhu cầu trên địa bàn và khu vực lân cận, phù hợp theo quy hoạch chung thị trấn Trảng Bom đã được phê duyệt.

-  Quy hoạch thực hiện phân khu chức năng sử dụng đất, không gian kiến trúc cảnh quan với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ, gắn kết với các hệ thống hạ tầng chung tại khu vực thực hiện dự án để đảm bảo phục vụ nhu cầu ở, sinh hoạt của người dân trong khu vực quy hoạch.

-  Đáp ứng nhu cầu thực tế về quỹ nhà ở đô thị với yếu tố đa dạng hóa nhiều thành phần cùng các chức năng dịch vụ tương ứng phục vụ nhu cầu ở của các hộ dân sinh sống trong khu quy hoạch. Tạo điều kiện ổn định để các thành phần hộ dân tham gia phát triển kinh tế.

-  Tạo cơ sở pháp lý cho chủ đầu tư tiến hành triển khai các bước tiếp theo của dự án, thực hiện việc quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng.

Tính chất:

Là khu thương mại dịch vụ kết hợp khu ở được đầu tư xây dựng mới đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, quy mô cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, tổ chức quy hoạch theo tiêu chuẩn đô thị loại III:

-  Phục vụ cho dân cư phát triển cửa ngõ thị trấn Trảng Bom.

-  Phục vụ đối tượng là cán bộ, nhân viên, chuyên gia các khu công nghiệp tại khu vực và các khu vực lân cận.

Các văn bản pháp lý liên quan

-  Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc Hội khóa XII, kỳ họp thứ 5;

-  Luật số 35/2018/QH14 ngày 01/01/2019;

-  Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của chính phủ về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

-  Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

-  Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

-  Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện hồ sơ quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

-  Văn bản số 814/SXD-QHKT ngày 28/02/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn trình tự thủ tục, hình thức, thời gian lấy ý kiến trong quá trình lập quy hoạch theo Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng;

-  Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 19/02/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;

-  Quyết định số 1057/QĐ-STNMT ngày 03/7/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt danh mục lập hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Trung tâm thương mại dịch vụ và khối công trình nhà kinh doanh thương mại – dịch vụ Shophouse tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom để đấu giá quyền sử dụng đất;

-  Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Trảng Bom đang quản lý, sử dụng tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom;

-  Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất do Trung tâm Văn hóa huyện Tảng Bom đang quản lý, sử dụng tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom;

-  Văn bản số 11627/UBND-CNN ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc bổ sung mục đích sử dụng đất đối với khu đất đề nghị đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Trảng Bom;

-  Văn bản số 7058/STNMT-QH ngày 18/10/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc bổ sung mục đích sử dụng đất đối với khu đất đề nghị đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Trảng Bom;

-  Văn bản số 333/BC-UBND ngày 25/5/2018 của UBND huyện Trảng Bom về việc thực hiện Văn bản số 1671/SKHĐT-KGVX ngày 16/4/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát kiến nghị của Công ty Vincom Retai;

-  Văn bản số 8665/UBND-TNMT ngày 26/9/2018 của UBND huyện Trảng Bom về việc quy hoạch trung tâm thương mại và khối công trình nhà kinh doanh thương mại – dịch vụ :shophouse” tại thị trấn Trảng Bom;

-  Văn bản số 623/QLĐT ngày 19/9/2019 của Phòng Quản lý Đô thị huyện Trảng Bom về việc góp ý kiến phương án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom;

-  Văn bản số 724/QLĐT ngày 30/10/2019 của Phòng Quản lý Đô thị huyện Trảng Bom về việc phản hồi tiếp thu giải trình ý kiến góp ý phương án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu trung tâm dịch vụ thương mại tại thị trấn Trảng Bom của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh;

-  Văn bản số 761/UBND-QLĐT ngày 17/01/2020 của Phòng Quản lý Đô thị huyện Trảng Bom về việc góp ý kiến đối với quy mô Trung tâm thương mại tại đô thị Trảng Bom;

-  Văn bản số 64/SXD-QLQHKT ngày 06/01/2020 của Sở Xây dựng về việc hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm thương mại dịch vụ và khối công trình nhà kinh doanh thương mại – dịch vụ shophouse tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom.

vi tri.png

Các nguồn tài liệu, số liệu

-  Tài liệu về hiện trạng khu đất lập quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất.

-  Các số liệu địa chất thủy văn, tiềm lực phát triển chung của huyện Trảng Bom và các dự án lân cận.

Các cơ sở bản đồ

-  Căn cứ bản đồ định hướng phát triển không gian thị trấn Trảng Bom đến năm 2025.

-  Bản đồ quy hoạch chung thị trấn Trảng Bom tỷ lệ 1/5000.

Bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRẢNG BOM - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM

Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở TTTT Đồng Nai cấp ngày 25/02/2014
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lương Thị Lan - PCT UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập.
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện Thoại: (0251). 3866259; Fax: (0251). 3866405

Website: http://trangbom.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-tb@dongnai.gov.vn

Ghi rõ nguồn " UBND huyện Trảng Bom" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.