Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: PHÁT BIỂU CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TẠI BUỔI GẶP CÁC ĐẠI BIỂU VỀ DỰ ĐẠI HỘI VI NGƯỜI CAO TUỔIU NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM

Title

PHÁT BIỂU CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TẠI BUỔI GẶP CÁC ĐẠI BIỂU VỀ DỰ ĐẠI HỘI VI NGƯỜI CAO TUỔIU NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM

Loại tin

Văn bản - Tài liệu tuyên truyền

Loại tin:ID

91

Đoạn tin ngắn

PHÁT BIỂU CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TẠI BUỔI GẶP CÁC ĐẠI BIỂU VỀ DỰ ĐẠI HỘI VI NGƯỜI CAO TUỔIU NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM

Nội dung

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

2

Audio File Name

 

Tác giả

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 5/12/2022 8:14 PM by Đào Xuân Hồng
Last modified at 6/4/2022 2:00 PM by System Account