Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tasks :All TasksUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open MenuOpen Menu

Use the Tasks list to keep track of work that you or your team needs to complete.
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
  
  
  
  
Predecessors
  
  
  
ghh
  
Completed(2) Normal
3 %
Please approve Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn
Please approve NHƠN TRẠCH: ĐA DẠNG HÓA CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN TẠO CHUYỂN BIẾN TỪ NHẬN THỨC SANG HÀNH ĐỘNG TRONG  THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XII)
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
NHƠN TRẠCH: ĐA DẠNG HÓA CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN TẠO CHUYỂN BIẾN TỪ NHẬN THỨC SANG HÀNH ĐỘNG TRONG THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XII)
Please approve Hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
Please approve Tỉnh đoàn Đồng Nai và Sở Tài nguyên- Môi trường phát động công trình thanh niên “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại huyện Nhơn Trạch
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
Tỉnh đoàn Đồng Nai và Sở Tài nguyên- Môi trường phát động công trình thanh niên “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại huyện Nhơn Trạch
Please approve KẾ HOẠCH tổ chức Cuộc thi tìm hiểu tác phẩm “Đường kách mệnh” và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
  
No presence informationDONGA-SERVER\AdministratorNot Started(2) Normal
KẾ HOẠCH tổ chức Cuộc thi tìm hiểu tác phẩm “Đường kách mệnh” và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh