Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN TRONG NIỆM KỲ VỀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Title

MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN  TRONG NIỆM KỲ VỀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Loại tin

Văn bản - Tài liệu tuyên truyền

Loại tin:ID

91

Đoạn tin ngắn

MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN TRONG NIỆM KỲ VỀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Nội dung

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

7

Audio File Name

 

Tác giả

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 5/12/2022 8:01 PM by Đào Xuân Hồng
Last modified at 6/15/2022 8:00 PM by System Account