Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Chuyên mục tin: Quyết định thu hồi đất

Loại tin

Quyết định thu hồi đất

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

No

Thứ tự

1

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

 

Nhóm chuyên mục tin:ID

 

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

Hiển thị chi tiết

No

MauSac

 

Chuyên mục thống kê

No

Attachments

Created at 5/16/2021 10:00 AM by System Account
Last modified at 5/16/2021 10:00 AM by System Account