Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Chuyên mục tin: Thông tin quy hoạch sử dụng đất

Loại tin

Thông tin quy hoạch sử dụng đất

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

5

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 1 hiển thị trên trang chủ

Nhóm chuyên mục tin:ID

1

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

Hiển thị chi tiết

No

MauSac

 

Chuyên mục thống kê

No

Attachments

Created at 4/6/2016 10:33 AM by System Account
Last modified at 4/14/2022 1:59 PM by DONGNAI\tinhlq