Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

 
Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai... (26/11/2014)
Ngày 16/9/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 2836/QĐ-UBND về duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030. Xem tiếp...
Quyết định duyệt quy hoạch mạng lưới kinh doanh vật liệu xây dựng có điều k... (21/09/2014)
Ngày 01/8/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2368/QĐ-UBND về duyệt Quy hoạch mạng lưới kinh doanh vật liệu xây dựng có điều kiện tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Xem tiếp...
Quyết định duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nh... (21/09/2014)
Ngày 23/5/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1460/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050. Xem tiếp...
Quyết định duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy xử lý chất... (21/09/2014)
Ngày 28/4/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1197/QĐ-UBND về duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy xử lý chất thải nguy hiểm và chất thải rắn tại xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Xem tiếp...
Quyết định V/v thành lập Ban chỉ đạo di dời các cơ sở gây ô nhiễm m... (28/01/2013)
Ngày 12/6/2012 UBND huyện Trảng Bom đã ban hành Quyết định số 1559/QĐ-UBND huyện, v/v thành lập Ban chỉ đạo di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn... Xem tiếp...
Nghị Quyết về Đề án: "Đẩy mạnh đầu tư xây dựng nhà ở công nhân trên địa bàn... (24/01/2013)
Ngày 17/7/2012 Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND về Đề án: "Đẩy mạnh đầu tư xây dựng nhà ở công nhân trên địa bàn huyện Trảng Bom giai đoạn 2012 - 2015" Xem tiếp...
Quy hoạch giao thông vận tải huyện Trảng Bom giai đoạn 2010-2020 (24/01/2013)
Ngày 31/12/2010, UBND tỉnh Đồng Nai, ban hành Quyết định số 3694/QĐ-UBND, v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải huyện Trảng Bom giai đoạn 2010 - 2020 Xem tiếp...
Hiện trạng cấp điện, nước đô thị Trảng Bom (24/01/2013)
Hiện trạng cấp điện, cấp nước trong đô thị Trảng Bom Xem tiếp...
Chương trình phát triển, nâng cấp đô thị thị trấn Trảng Bom (22/11/2012)
Ngày 05/12/2011, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 3228/QĐ-UBND về việc duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập chương trình phát triển và nâng cấp đô thị thị trấn Trảng Bom giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2020. Xem tiếp...
Tuyên truyền 19 bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới (12/10/2012)
Quyết định số 491-QĐ-TTg cua Thủ tướng về ban hành bộ tiêu chí Nông thôn mới Xem tiếp...
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.