Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Văn bản pháp luật - Chi tiết

 
Số/Kí hiệu 06-KL/TW
Ngày ban hành 09/01/2016
Người kí Đinh Thế Huynh
Trích yếu Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Nội dung chi tiết của Kết luận, xem và tải tại đây:
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực văn bản Văn bản mang tính quy phạm pháp luật
Thể loại văn bản
Tài liệu đính kèm 06 Ket luan cua Ban Bi thu ve day manh phat trien va ung dung cong nghe sinh hoc.pdf

Văn bản khác:
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật, sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế
Sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030
Duyệt Quy hoạch mạng lưới kinh doanh vật liệu xây dựng có điều kiện tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
Duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050
Duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy xử lý chất thải nguy hại và chất rắn tại xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Thông tư này quy định về nguyên tắc, đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và trao tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.
Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam