Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

Tên thủ tục mẫu báo cáo cchc-kstthc 2014
Lĩnh vực MẪU BÁO CÁO CCHC-KSTTHC 2014
Trình tự thực hiện

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban huyện; Chủ tịch UBND các xã-thị trấn báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính hàng Quý /2014 của ngành, đơn vị báo cáo hoàn thành gửi UBND huyện (thông qua phòng Tư pháp)

Cách thức thực hiện

​báo cáo theo mẫu

Thành phần hồ sơ
Thời hạn giải quyết Cuối quý
Cơ quan thực hiện TTHC

Thủ trưởng các phòng, ban huyện; Chủ tịch UBND các xã-thị trấn

Đối tượng thực hiện TTHC Thủ trưởng các phòng, ban huyện; Chủ tịch UBND các xã-thị trấn
Lệ phí
Yêu cầu/Điều kiện

​hàng quý

Căn cứ pháp lý

Văn bản số 169/STP-KSTT ngày 24/02/2014 của Sở Tư pháp

Đính kèm tài liệu

Thủ tục khác:
 

 Phản hồi về thủ tục hành chính

 
Ẩn Hiện
Họ tên
Điện thoại
Email
Tiêu đề
Nội dung
Đính kèm
(nếu có)


 
Mã xác thực