Skip Ribbon Commands Skip to main content
 

 Menu

 
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Thông tin quy hoạch sử dụng đất

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kin... Xem tiếp...
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Trảng Bom