Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Thông tin Đại hội Đảng

 
Thông tin về Đại hội Chi bộ trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh (03/07/2015)
Thực hiện Chỉ thị 36 – CT/TW của Bộ chính trị, Kế hoạch số 200-KH/TU, của Tỉnh ủy Đồng Nai và Kế hoạch số 92 – KH/HU của Huyện ủy Trảng Bom về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quố... Xem tiếp...
Thông tin Đại hội Đảng bộ thị trấn Trảng Bom (03/07/2015)
Thực hiện Chỉ thị 36 – CT/TW của Bộ chính trị, Kế hoạch số 200-KH/TU, của Tỉnh ủy Đồng Nai và Kế hoạch số 92 – KH/HU của Huyện ủy Trảng Bom về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quố... Xem tiếp...
Thông tin về Đại hội Đảng bộ khối Văn phòng - Nội vụ (03/07/2015)
Thực hiện Chỉ thị 36 – CT/TW của Bộ chính trị, Kế hoạch số 200-KH/TU, của Tỉnh ủy Đồng Nai và Kế hoạch số 92 – KH/HU của Huyện ủy Trảng Bom về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quố... Xem tiếp...
Thông tin về Đại hội Đảng bộ khối Đảng (02/07/2015)
Thực hiện Chỉ thị 36 – CT/TW của Bộ chính trị, Kế hoạch số 200-KH/TU, của Tỉnh ủy Đồng Nai và Kế hoạch số 92 – KH/HU của Huyện ủy Trảng Bom về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quố... Xem tiếp...
Nhìn lại công tác tổ chức - xây dựng Đảng ở Đảng bộ huyện Trảng Bom (02/07/2015)
Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ huyện Trảng Bom đã có nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị rộng khắp từ huyện đến cơ sở. Qua đó đã tạo sự chuyển biến r... Xem tiếp...
NHÌN LẠI KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẢNG CẤP CƠ SỞ (23/06/2015)
Đến nay 42 Chi- Đảng bộ cơ sở trên địa bàn Trảng Bom đã tổ chức xong Đại hội. Qua đó càng thấy rõ không khí của ngày hội toàn dân. Vẫn là việc Đảng, việc dân diễn ra hàng ngày ở mỗi khu dân cư, được đưa ra bàn thảo sâu sắc hơn để từ đó... Xem tiếp...
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN TRẢNG BOM ĐẠI HỘI ĐOÀN KẾT,DÂN CHỦ, ĐỔI M... (22/06/2015)
Thị trấn Trảng Bom là trung tâm, chính trị văn hóa của huyện Trảng Bom, có 05 khu phố với hơn 23.000 nhân khẩu, phấn đấu sau năm 2015 cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại 4. Toàn Đảng bộ có 02 Đảng bộ Bộ phận và 12 Chi bộ trực thuộc với... Xem tiếp...
Thông tin về Đại hội Chi bộ Trường trung học phổ thông Ngô Sỹ Liên (19/06/2015)
Thực hiện Chỉ thị 36 – CT/TW của Bộ chính trị, Kế hoạch số 200-KH/TU, của Tỉnh ủy Đồng Nai và Kế hoạch số 92 – KH/HU của Huyện ủy Trảng Bom về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quố... Xem tiếp...
Thông tin về Đại hội Chi bộ trường Trần Quốc Tuấn (19/06/2015)
Thực hiện Chỉ thị 36 – CT/TW của Bộ chính trị, Kế hoạch số 200-KH/TU, của Tỉnh ủy Đồng Nai và Kế hoạch số 92 – KH/HU của Huyện ủy Trảng Bom về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quố... Xem tiếp...
Thông tin về Đại hội Chi bộ trường Trần Đại Nghĩa (19/06/2015)
Thực hiện Chỉ thị 36 – CT/TW của Bộ chính trị, Kế hoạch số 200-KH/TU, của Tỉnh ủy Đồng Nai và Kế hoạch số 92 – KH/HU của Huyện ủy Trảng Bom về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quố... Xem tiếp...
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.