Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Thông tin chỉ đạo điều hành

 
Về việc thực hiện Báo cáo số 13183/BC-UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh Đồ... (25/11/2019)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Báo cáo số 13183/BC-UBND ngày 13/11/2019 về Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019. Xem tiếp...
Kế hoạch tổ chức Tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình năm 2014 (18/11/2014)
Thực hiện Kế hoạch số 8042/KH-UBND ngày 28/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thí điểm Tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Đồng Nai năm 2014. Xem tiếp...
Kế hoạch tổ chức thí điểm Tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình tỉn... (18/11/2014)
Ngày 28/8/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 8042/KH-UBND về việc tổ chức thí điểm Tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Đồng Nai năm 2014. Xem tiếp...
Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (18/11/2014)
Ngày 29/10/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Công văn số 10230/UBND-HC về việc thực hiện thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính. Xem tiếp...
Kế hoạch kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên đ... (05/11/2014)
Ngày 04/11/2014, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 229/KH-UBND về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn huyện Trảng Bom. Xem tiếp...
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của ... (02/10/2014)
Ngày 17/9/2014, Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom đã ban hành Chương trình hành động số 203/CTr-UBND về thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 2... Xem tiếp...
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hàn... (02/10/2014)
Ngày 17/9/2014, Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom đã ban hành Chương trình hành động số 202/CTr-UBND về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát... Xem tiếp...
Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2014 (01/10/2014)
Báo cáo số 392/BC-UBND ngày 24/9/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom về kết quả thực hiện cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014. Xem tiếp...
Kế hoạch tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an nin... (01/10/2014)
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 06/6/2014 về tăng cường xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Xem tiếp...
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời t... (22/07/2014)
Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" và Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việ... Xem tiếp...
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.