Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Thi đua khen thưởng

 
Quy định về xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du l... (26/11/2014)
Ngày 01/10/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 11/2014/TT-BVHTTDL quy định về xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch". Xem tiếp...
Quyết định tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2013 (18/11/2014)
Ngày 03/10/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 3085/QĐ-UBND về việc tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2013 cho các cá nhân thuộc huyện Trảng Bom. Xem tiếp...
Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2014 (10/11/2014)
Ngày 04/11/2014, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành văn bản số 228/HD-UBND về hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2014. Xem tiếp...
Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và khen thưởng cho các tập thể, cá nhâ... (18/04/2013)
Sáng 28/3, Huyện Trảng Bom đã tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2012 và phát động thi đua năm 2013. Xem tiếp...
Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập huyệ... (21/03/2013)
Huyện Trảng Bom được thành lập theo Nghị định số 97/2003/NĐ-CP ngày 21/8/2003 của Chính Phủ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2004. Xem tiếp...
HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2012 (31/01/2013)
Thực hiện Luật thi đua khen thưởng, Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng... Xem tiếp...
PHÁT ĐỘNG ĐỢT THI ĐUA ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HUYỆ... (30/01/2013)
Huyện Trảng Bom được thành lập theo Nghị định 97/2003/NĐ-CP ngày 21/8/2003 của Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2004. Thực hiện kế hoạch 37-KH/HU ngày 26/12/2012 của Huyện ủy về tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ... Xem tiếp...
Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng huyện (29/01/2013)
Thực hiện Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 23/03/2012 của Chủ tịch UBND huyện về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Trảng Bom; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện phân công nhiệm vụ. Xem tiếp...
Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng huyện (29/01/2013)
Ngày 23/03/2012 UBND huyện Trảng Bom ban hành Quyết định số 682/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng huyện. Xem tiếp...
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.