Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN TRẢNG BOM LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2020 – 2025
Cập nhật: 27-07-2020 11:51
Sáng nay 28/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Trảng Bom lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc. Đến dự Đại hội có các đồng chí: Đ/c Cao Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; Đ/c Đào Văn Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Tỉnh Đồng Nai; Đ/c Thái Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đ/c Trần Văn Vĩnh- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh Ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban xây dựng đảng Tỉnh ủy cùng các đồng chí Nguyên là Bí thư, phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy các khóa và 257 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 5.300 đảng viên của 40 tổ chức cơ sở Đảng trong huyện đã về tham dự Đại hội.

​        Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Xuân Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng huyện Trảng Bom đạt chuẩn thị xã”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Trảng Bom lần thứ IV,nhiệm kỳ 2020 – 2025 là sự kiện chính trị quan trọng và có ý nghĩa vô cùng to lớn. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, đi sâu phân tích cả về ưu điểm, hạn chế để từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hiệu quả nhất trong nhiệm kỳ tới; Thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Trung ương Đảng trình ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; góp ý dự thảo Văn kiện của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực để bầu vào BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tỉnh Đồng Nai lần thứ XI. 

chao co dai hoi.jpg 

           Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Vũ Thị Minh Châu – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội đánh giá những mặt làm được, đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại cần khắc phục.

Báo cáo nêu rõ: trong nhiệm kỳ qua mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ và nhân dân toàn huyện đã tập trung, nỗ lực tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 với đa số các lĩnh vực đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Trên lĩnh vực kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 13,51%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 67,8 triệu đồng/năm, tăng 1,5 lần so với năm 2015. Đặc biệt, việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuất, đầu tư hạ tầng kinh tế kỹ thuật, đầu tư các công trình trọng điểm, quan trọng, đầu tư cho nông thôn, hạ tầng đô thị đã mang lại hiệu quả đáng kể, tạo tiền đề thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm an sinh – xã hội. Tổng nguồn vốn đầu tư cho phát triển trong 5 năm qua là trên 57 ngàn tỷ đồng (gấp gần 2 lần so với giai đoạn 2010-2015, vượt gần 27% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra). Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm và thực hiện thường xuyên. Tổng nguồn vốn huy động đầu tư xây dựng phát triển nông thôn đạt gần 12.700 tỷ đồng. Đến năm 2016, huyện đã có 16/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; đến năm 2018, huyện có 04 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (hoàn thành Nghị quyết Đại hội trước 02 năm). Thu ngân sách bình quân đạt gần 1.000 tỷ đồng/năm, vượt dự tóan tỉnh giao, tốc độ tăng bình quân trong nhiệm kỳ đạt gần 13%. 

 
       
tang hoa.jpg 
 
 
         Đánh giá về các lĩnh vực khác, đồng chí Vũ Thị Minh Châu nhấn mạnh: Văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo có bước phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân được nâng lên. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở  được quan tâm thực hiện. Hoạt động văn hóa tiếp tục phát triển, các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc được giữ gìn và phát huy. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân được chú trọng.  Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giáo dục và đào tạo trên địa bàn được quan tâm đầu tư, ngày càng phát triển; chất lượng giáo dục phổ thông có chuyển biến tích cực.​ Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đã hoàn thành và được công nhận thêm 35 trường, tỉ lệ 68,83% (vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra). Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, công tác giảm nghèo được tích cực thực hiện.​  Triển khai thực hiện hiệu quả lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Đến nay tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt 90,7%.

dai hoi 28.7.jpg 
 
 
         Quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng đạt kết quả tích cực. Hàng năm hoàn thành chỉ tiêu giao quân 2 cấp cả chất lượng và số lượng, tổ chức các diễn tập đạt kết quả cao. Công tác bồi dưỡng, huấn luyện, tập huấn trong lực lượng vũ trang được quan tâm. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo số lượng, chất lượng.  An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện nghiêm túc. Công tác thanh tra, kiểm tra về phòng chống tham nhũng được thực hiện thường xuyên.
           Một trong những thành tựu trong chỉ đạo, điều hành của Ban chấp hành Đảng bộ huyện  khóa III chính là việc tăng cường công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận và xây dựng chính quyền. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức của Đảng bộ không ngừng đổi mới nội dung và hình thức đã đem lại hiệu quả thiết thực. Thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận trong các tầng lớp nhân dân để chủ động trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận; ngăn chặn, phòng ngừa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Triển khai có hiệu quả, có chiều sâu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện Quy chế nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII).
            Công tác tổ chức xây dựng Đảng chuyển biến tích cực; trách nhiệm của đảng viên và năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên: Việc củng cố, kiện toàn các tổ chức đảng gắn với củng cố, kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị được chỉ đạo quyết liệt. Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; kỷ luật Đảng thực hiện nghiêm minh. 
toan canh dai hoi.jpg 


      Phương thức lãnh đạo của Đảng bộ luôn được đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng cường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Lãnh đạo toàn diện các mặt công tác; đồng thời coi trọng chỉ đạo những nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách trong từng thời gian, thời điểm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên.
         Về mục tiêu, phương hướng phát triển huyện Trảng Bom giai đoạn 2020 – 2025, Đại hội đã đề ra 4 nhiệm vụ đột phá, 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp với 24 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 như: Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng 12,5-13%/năm, giá trị ngành dịch vụ tăng 15,6%-16%/năm, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 4,3%-4,5%/năm (theo giá so sánh năm 2010); Thu ngân sách Nhà nước hàng năm vượt chỉ tiêu tỉnh giao; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm khoảng 70.000-73.000 tỷ đồng;  Đến cuối năm 2025, có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện đạt tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao; có tối thiểu 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; Hàng năm có ít nhất 02 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP;  Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo độ tuổi còn 17%, suy dinh dưỡng cân nặng theo độ tuổi còn 4%; Phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia: Bậc mầm non đạt 80%, bậc tiểu học đạt 70% và bậc trung học cơ sở đạt 90%;  Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%; trong đó, tỷ lệ lao động đào tạo từ trung cấp nghề trở lên đạt 20,5%; Hàng năm có trên 98% số hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa; trên 90%  ấp, khu phố đạt chuẩn danh hiệu ấp, khu phố văn hóa; trên 95% cơ quan, đơn vị (khu vực Nhà nước) và trên 90% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn được công nhận đạt chuẩn văn hóa; Công tác giao quân đạt 100% chỉ tiêu cả 2 cấp. Bảo đảm chỉ tiêu số lượng, chất lượng lực lượng dự bị động viên, lực lượng dân quân tự vệ theo quy định; Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại án đạt từ 75% trở lên, tỷ lệ điều tra các vụ trọng án đạt từ  95% trở lên; Hàng năm, tỷ lệ đoàn viên, hội viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia sinh hoạt và công tác thường xuyên đạt trên 80%. Tỷ lệ tập hợp quần chúng trong độ tuổi vào các tổ chức chính trị-xã hội đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 80%, riêng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ 50% trở lên. Xây dựng lực lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt từ 40% trở lên; tỷ lệ Đoàn, Hội cơ sở vững mạnh đạt 80% trở lên; hàng năm có trên 98% cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền; Hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Kêt nạp đảng viên mới đạt chỉ tiêu Tỉnh ủy giao; Trong 5 năm xây dựng mới 10-15 Chi bộ Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;  Hàng năm tỷ lệ đảng viên bị thi hành kỷ luật dưới 0,6% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ.
         Đại hội cũng đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa X trình đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025;
tang buc truong.jpg 

        Đến tham dự đại hội, thay mặt cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, đồng chí Đào Văn Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Tỉnh Đồng Nai phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí đã biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân huyện Trảng Bom đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu bằng trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân huyện nhà tích cực hơn nữa đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm khai thác tối đa các tiềm năng và lợi thế của huyện trong quá trình phát triển. Trong đó cần chú tâm vào các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ đột phá về phát triển nhanh các ngành dịch vụ và phát triển nguồn nhân lực, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo đồng chí nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh nói chung và huyện Trảng Bom nói riêng có nhiều thuận lợi, thời cơ đan xen những khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề đặt ra cần phải giải quyết. Cán bộ, đảng viên và nhân dân kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn để kinh tế của huyện phát triển nhanh và bền vững, để huyện Trảng Bom sớm đạt tiêu chuẩn thị xã. 
        Nhân dịp này, Đ/c Đào Văn Phước đã trao tặng đại hội bức trướng với nội dung: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm, quyết tâm xây dựng huyện Trảng Bom đạt chuẩn Thị xã”.
Vũ Ninh - Trọng Khôi - Phan Trí
 
 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.