Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
KỲ HỌP THỨ 9 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN TRẢNG BOM
Cập nhật: 29-12-2019 05:27
Sáng 30/12, Hội đồng nhân dân thị trấn Trảng Bom tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa V (nhiệm kỳ 2016 - 2021 ) nhằm tập trung xem xét, đánh gía kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế, xã hội – an ninh quốc phòng năm 2019, quyết định phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

​      Trong năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền nhân dân, sự phối hợp giữa các ban ngành, sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế trên địa bàn Thị Trấn tiếp tục phát triển ổn định và đúng hướng. Các chỉ tiêu về Kinh tế xã hội-Quốc phòng an ninh được triển khai và thực hiện đúng theo kế hoạch. Thu ngân sách ước đạt trên 12 tỷ đồng, đạt 100,15%. Công tác xã​ hội hóa giao thông có nhiều vượt bật với số tiền đóng góp trên 2 tỷ đồng, vượt so với chỉ tiêu, Nghị quyết. Hoạt động thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương được thường xuyên, kịp thời. Quan tâm, chăm lo giúp đỡ và giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đời sống nhân dân từng bước phát triển; quốc phòng an ninh ổn định và giữ vững công tác theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình, thực hiện tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

HOP HDND TTTB.JPGHOP HDND TTTB2.JPG 

     Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thị trấn đã thông qua 5 nghị quyết về: Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh năm 2020; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu – chi ngân sách năm 2019; Nghị quyết thu chi ngân sách năm 2020; Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp  thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân thị trấn​; Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị trấn.

Thanh Tâm- Trung Nguyên

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.