Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN TRẢNG BOM
Cập nhật: 16-12-2019 12:12
Sáng 16/12, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trảng Bom đã tổ chức hội nghị mở rộng, nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

HN HUYEN UY 12.20190000.JPG 
      Năm 2019, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã nỗ lực chỉ đạo đạt và vượt chỉ tiêu của huyện đề ra. Giá trị các ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ đều tăng so cùng kỳ; thu ngân sách đạt 101,4%  dự toán tỉnh giao; giải quyết việc làm cho hơn 5.000 lao động; đến nay toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, các xã còn lại đạt từ 10 đến 18 tiêu chí; lĩnh vực văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng đảng được quan tâm, triển khai đồng bộ.

    Hội nghị nhận định: bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế: giá cả một số mặt hàng nông sản không ổn định, tình hình dịch tả heo Châu Phi diễn biến phức tạp làm hạn chế sự tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp; việc thực hiện các chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp còn khó khăn; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm, tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa chưa đạt chỉ tiêu đề ra, an ninh trật tự còn diễn biến phức tạp…

   Hội nghị nhất trí đề ra mục tiêu năm 2020, đó là tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khai thác có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế, tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng- an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Anh Đức

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.