Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
HỘI NGHỊ PHẢN BIỆN DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH HOỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Cập nhật: 27-11-2019 11:53
Sáng 28/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trảng Bom đã tổ chức hội nghị phản biện vào dự thảo các nghị quyết trình kỳ họp lần thứ 14, Hội đồng nhân dân huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đại diện các cơ quan ban ngành liên quan và đại diện thường trực Mặt trận Tổ quốc 17 xã, thị trấn đã về dự.

DSC09234.JPGDSC09241.JPG 

     Theo đó có 3 dự thảo nghị quyết được đưa ra để lấy ý kiến đóng góp của các thành viên, đó là dự thảo nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - nn ninh năm 2020; dự thảo nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự thảo nghị quyết về điều chỉnh bổ sung đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 - 2020.

DSC09244.JPG 

     Sau khi nghiên cứu bản dự thảo nghị quyết, các đại biểu hầu hết đều nhất trí với bản dự thảo đã đề ra. Tuy nhiên đại biểu cũng lưu ý cần dự báo tác động, hiệu quả về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của bản dự thảo. Cần điều chỉnh một số giải pháp của nghị quyết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng - an ninh năm 2020; Điều chỉnh lộ trình đầu tư, danh mục công trình cũng như nguồn vốn đối với nghị quyết đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020…

    Mục đích của việc tổ chức phản biện các nghị quyết là nhằm phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm của công dân trong việc tham gia vào quá trình xây dựng các quyết sách của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhan dân huyện; góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các quyết sách trước khi ban hành; tạo sự đồng thuận xã hội về nhận thức và thống nhất hành động của các tầng lớp nhân dân. 

                                                                                                   Trọng Khôi
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.