Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
THẨM ĐỊNH NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO XÃ CÂY GÁO
Cập nhật: 26-11-2019 12:40
Sáng 26/11, huyện Trảng Bom đã tổ chức thẩm định các nội dung, tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Cây Gáo.

​ THAM DINH NONG THON MOI 3 XA  SAU 5 NAM (2).jpgTHAM DINH NONG THON MOI 3 XA  SAU 5 NAM (5).jpg
      Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Cây Gáo cho thấy, trong thời gian triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, bộ mặt nông thôn trên địa bàn xã đã phát triển tích cực. Đời sống người dân ngày càng nâng lên, nếu như năm 2015 thu nhập bình quân đầu người 37,5 triệu đồng/năm, đến nay đạt gần 64 triệu đồng/năm. Số hộ nghèo còn 16 hộ, chiếm tỷ lệ 0,69 %. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 99,08%. Từ cuối năm 2016 đến nay, xã đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa thêm 17 tuyến đường giao thông  với chiều dài gần 10 km. 100% tuyến đường trục xã, liên xã được bê tông, nhựa nóng và cứng hóa. Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng  yêu cầu sản xuất và dân sinh. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp 1 đạt 100%. 99,8% số hộ có nhà ở đạt chuẩn... Có được kết quả trên, nhờ sự giúp đỡ của các cấp, các ngành và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thu hút các tầng lớp nhân dân cùng tham gia thực hiện, tranh thủ mọi nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội với tổng số kinh phí gần 21 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hệ thống chính trị ở cơ sở được giữ vững. Đến nay, xã Cây Gáo cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao.
THAM DINH NONG THON MOI 3 XA  SAU 5 NAM (3).jpgTHAM DINH NONG THON MOI 3 XA  SAU 5 NAM (4).jpg 
        Sau khi nghe địa phương báo cáo, kiểm tra hồ sơ và đi thăm thực tế các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn của xã, huyện Trảng Bom đã nhất trí với kết quả thực hiện từng tiêu chí và đề nghị ủy ban nhân tỉnh xét, công nhận xã Gây Gáo đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019.

     Cùng ngày 26/11, hội đồng thẩm định của huyện đã thống nhất đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định và công nhận 02 xã Trung Hòa và Quảng Tiến tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí sau 05 năm đạt chuẩn nông thông mới.
Trung Nguyên – Vũ Ninh

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.