Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý 3 năm 2019 trên địa bàn huyện Trảng Bom
Cập nhật: 25-11-2019 01:48
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; UBND huyện Trảng Bom báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý 3 năm 2019

​          1. Tình hình thực hiện thu NSNN quý 1 năm 2019:

Tổng thu NSNN trên địa bàn huyện quý 3 năm 2019 (kể cả các nguồn thu tỉnh không giao dự toán) là:  1.856 tỷ 084 triệu đồng. Trong đó, các nguồn thu trong dự toán cân đối ngân sách là: 720 tỷ 699 triệu đồng, đạt 77,12% so NQ.HĐND huyện giao và bằng 82,14% so với cùng kỳ năm 2018.

So với NQ.HĐND huyện giao chỉ có 6/8 chỉ tiêu thực hiện đạt từ 75% trở lên so với dự toán được giao, đó là khoản thu CTN-NQD đạt 78,15%; thuế thu nhập cá nhân đạt 84,23%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 102,73%; thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước đạt 424%; thu khác ngân sách đạt 170,75%; thu tiền sử dụng đất đạt 81,22%. Riêng 02 khoản thu lệ phí, lệ phí chỉ đạt 69,97% và thu lệ phí trước bạ đạt 65,34%.​

Tổng thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp là: 565 tỷ 894 triệu đồng, đạt 74,15% so NQ.HĐND huyện và bằng 86,56% so với cùng kỳ năm 2018.

2. Tình hình thực hiện chi NSĐP quý 3 năm 2019:

Tổng chi ngân sách địa phương quý 3 năm 2019 thực hiện là: 893 tỷ 445 triệu đồng, đạt 55,11% so NQ.HĐND huyện giao và tăng 30,74% so cùng kỳ năm 2018, cụ thể:

- Chi đầu tư XDCB: 338 tỷ 409 triệu đồng (đã bao gồm cả phần thanh toán chi chuyển nguồn đầu tư XDCB năm 2018 chuyển sang năm 2019), đạt 43,13% so NQ.HĐND huyện giao và tăng 41,74% so cùng kỳ năm 2018.

- Chi thường xuyên: 555 tỷ 036 triệu đồng, đạt 67,77% so NQ.HĐND huyện giao và tăng 24,84 % so cùng kỳ năm 2018.

3. Tình hình cân đối chi NSĐP quý 3 năm 2019:

- Tổng nguồn thu điều tiết ngân sách huyện là: 1.024 tỷ 196 triệu đồng, trong đó:

+ Thu cân đối ngân sách là: 565 tỷ 894 triệu đồng.

+ Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh là: 206 tỷ 993 triệu đồng.

+ Thu chuyển nguồn năm 2018 chuyển sang là: 206 tỷ 992 triệu đồng.

- Tổng chi cân đối ngân sách huyện là: 893 tỷ 445 triệu đồng.


Chi tiết báo cáo và các số liệu: BC SỐ 580.BC.UBND CÔNG KHAI DỰ TOÁN QUÝ 3.2019.pdfBC SỐ 580.BC.UBND CÔNG KHAI DỰ TOÁN QUÝ 3.2019.pdf

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.