Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý 2 năm 2019 trên địa bàn huyện Trảng Bom
Cập nhật: 25-11-2019 01:37
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; UBND huyện Trảng Bom báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý 1 năm 2019

​         1. Tình hình thực hiện thu NSNN quý 1 năm 2019:

Tổng thu NSNN trên địa bàn huyện quý 2 năm 2019 (kể cả các nguồn thu tỉnh không giao dự toán) là:  1.160 tỷ 878 triệu đồng. Trong đó, các nguồn thu trong dự toán cân đối ngân sách là: 467 tỷ 220 triệu đồng, đạt 49,99% so NQ.HĐND huyện giao và bằng 82,93% so với cùng kỳ năm 2018.

So với NQ.HĐND huyện giao chỉ có 6/8 chỉ tiêu thực hiện đạt từ 50% trở lên so với dự toán được giao, đó là khoản thu CTN-NQD đạt 51,27%; thuế thu nhập cá nhân đạt 50,46%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 80,21%; thu phí, lệ phí đạt 57,21%; thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước đạt 342,65%; thu khác ngân sách đạt 129,05%. Riêng 02 khoản thu lệ phí trước bạ chỉ đạt 42,95% và thu tiền sử dụng đất chỉ đạt 48,22%.

Tổng thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp là: 366 tỷ 387 triệu đồng, đạt 48,01% so NQ.HĐND huyện và bằng 85,23% so với cùng kỳ năm 2018.

2. Tình hình thực hiện chi NSĐP quý 2 năm 2019:

Tổng chi ngân sách địa phương quý 2 năm 2019 thực hiện là: 509 tỷ 006 triệu đồng, đạt 37,81% so NQ.HĐND huyện giao và tăng 20,99% so cùng kỳ năm 2018, cụ thể:

- Chi đầu tư XDCB: 181 tỷ 396 triệu đồng (đã bao gồm cả phần thanh toán chi chuyển nguồn đầu tư XDCB năm 2018 chuyển sang năm 2019), đạt 25,58,08% so NQ.HĐND huyện giao và tăng 30,64% so cùng kỳ năm 2018.

- Chi thường xuyên: 327 tỷ 610 triệu đồng, đạt 52,87% so NQ.HĐND huyện giao và tăng 16,23 % so cùng kỳ năm 2018.

3. Tình hình cân đối chi NSĐP quý 1 năm 2019:

- Tổng nguồn thu điều tiết ngân sách huyện là: 634 tỷ 924 triệu đồng, trong đó:

+ Thu cân đối ngân sách là: 366 tỷ 387 triệu đồng.

+ Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh là: 61 tỷ 544 triệu đồng.

+ Thu chuyển nguồn năm 2018 chuyển sang là: 206 tỷ 993 triệu đồng.

- Tổng chi cân đối ngân sách huyện là: 509 tỷ 006 triệu đồng.​


Chi tiết báo cáo và số liệu: BC SỐ 425.BC.UBND CÔNG KHAI DỰ TOÁN NS Q2 NĂM 2019.pdfBC SỐ 425.BC.UBND CÔNG KHAI DỰ TOÁN NS Q2 NĂM 2019.pdf

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.