Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý 1 năm 2019 trên địa bàn huyện Trảng Bom
Cập nhật: 25-11-2019 01:25
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; UBND huyện Trảng Bom báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý 1 năm 2019

​          1. Tình hình thực hiện thu NSNN quý 1 năm 2019:

Tổng thu NSNN trên địa bàn huyện quý 1 năm 2019 (kể cả các nguồn thu tỉnh không giao dự toán) là:  794 tỷ 764 triệu đồng. Trong đó, các nguồn thu trong dự toán cân đối ngân sách là: 214 tỷ 052 triệu đồng, đạt 19,71% so NQ.HĐND huyện giao và bằng 82,97% so với cùng kỳ năm 2018.

So với NQ.HĐND huyện giao chỉ có 3/8 chỉ tiêu thực hiện đạt từ 25% trở lên so với dự toán được giao, đó là khoản thu phí, lệ phí đạt 44,66%; thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước đạt 200,55%; thu khác ngân sách đạt 49,75%. Riêng chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chỉ đạt 8,53%.

Tổng thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp là: 141 tỷ 562 triệu đồng, đạt 18,55% so NQ.HĐND huyện và bằng 83,15% so với cùng kỳ năm 2018.

2. Tình hình thực hiện chi NSĐP quý 1 năm 2019:

Tổng chi ngân sách địa phương quý 1 năm 2019 thực hiện là: 240 tỷ 966 triệu đồng, đạt 17,90% so NQ.HĐND huyện giao và tăng 27,10% so cùng kỳ năm 2018, cụ thể:

- Chi đầu tư XDCB: 71 tỷ 482 triệu đồng (đã bao gồm cả phần thanh toán chi chuyển nguồn đầu tư XDCB năm 2018 chuyển sang năm 2019), đạt 10,08% so NQ.HĐND huyện giao và tăng 54,90% so cùng kỳ năm 2018.

- Chi thường xuyên: 169 tỷ 484 triệu đồng, đạt 27,35%  so NQ.HĐND huyện giao và tăng 18,16 % so cùng kỳ năm 2018.

3. Tình hình cân đối chi NSĐP quý 1 năm 2019:

- Tổng nguồn thu điều tiết ngân sách huyện là: 386 tỷ 554 triệu đồng, trong đó:

+ Thu cân đối ngân sách là: 141 tỷ 562 triệu đồng.

+ Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh là: 38 tỷ đồng.

+ Thu chuyển nguồn năm 2018 chuyển sang là: 206 tỷ 992 triệu đồng.

- Tổng chi cân đối ngân sách huyện là: 240 tỷ 966 triệu đồng.​


Chi tiết báo cáo, số liệu công khai: BC SỐ 228.BC.UBND CÔNG KHAI T DỰ TÓAN NS QUÝ I.2019.pdfBC SỐ 228.BC.UBND CÔNG KHAI T DỰ TÓAN NS QUÝ I.2019.pdf

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.