Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
​Phong trào thi đua quyết thắng trong Lực lượng vũ trang huyện
Cập nhật: 06-11-2019 09:37
Những năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Trảng Bom được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện khá toàn diện và đã có nhiều đổi mới, phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện Trảng Bom ngày càng vững mạnh toàn diện.

20160316_081606.jpg

Với mục tiêu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, những năm qua, phong trào Thi đua quyết thắng được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trảng Bom phát động nghiêm túc, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Để thu được kết quả cao, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức ký kết giao ước thi đua, xây dựng các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện cụ thể, sát với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và các địa phương. Trong đó, trọng tâm là tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị, kết hợp với tập trung giải quyết những khâu yếu, mặt yếu nhằm xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, có trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Trên cơ sở quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của phong trào Thi đua quyết thắng, lực lượng vũ trang huyện còn gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương và các chương trình hành động của đơn vị. Trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, lực lượng vũ trang huyện đã xây dựng được mối đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể; từng cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng và phối hợp với các lực lượng khác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Nét nổi bật trong việc thực hiện phong trào Thi đua quyết thắng những năm gần đây là đã kết hợp chặt chẽ với việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện theo phương châm quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông… Trên tinh thần đó, thực hiện mục tiêu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các xã, thị trấn duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những tình huống phát sinh.

so ket cum thi dua 20001.JPG

Cùng với đó, để nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện thường xuyên quan tâm bồi dưỡng cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ giáo viên trực tiếp huấn luyện, giảng dạy; tổ chức huấn luyện đồng bộ cả về giáo dục chính trị, quân sự và chiến thuật sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ được giao. Trong huấn luyện, luôn chú trọng nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu, khả năng xử lý các tình huống đặt ra; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi các phương án, kịp thời sửa chữa, uốn nắn những khâu yếu, mặt yếu. Nhờ đó hàng năm, 100% số xã, thị trấn, đơn vị tự vệ của huyện đều hoàn thành tốt chương trình, nội dung huấn luyện cho các đối tượng. Qua kiểm tra, đánh giá của cấp trên 100% nội dung huấn luyện đều đạt yêu cầu, trong đó hơn 75% đạt khá, giỏi. Việc xây dựng, duy trì nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật luôn được quán triệt, thực hiện nghiêm túc đã tác động tích cực đến chất lượng, hiệu quả các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, không để bị động bất ngờ. Công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, diễn tập phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, diễn tập chiến đấu trị an bảo đảm an toàn tuyệt đối và đạt hiệu quả thiết thực; duy trì nghiêm lượng dự trữ vật chất hậu cần phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Đến nay phong trào thi đua quyết thắng đã tạo động lực to lớn giúp lực lượng vũ trang huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Nhờ đó, nhiều năm qua Trảng Bom luôn được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh của Quân khu.

Phan Trí 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.