Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM
Cập nhật: 16-10-2019 07:47
Sáng 17/10, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn dành cho các chủ thể tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm ” trong năm 2019 cho hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các phòng ban của huyện và các xã – thị trấn, các chủ cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác.
 ​          Tại buổi tập huấn các đại biểu được triển khai những nội dung cơ bản của chương trình mỗi xã một sản phẩm; Các bước thực hiện chu trình; bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm; Hồ sơ đánh giá và phân hạng mỗi xã một sản phẩm.
Still1017_00000.bmp 
 
          Đây là chương trình phát triển nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị, gắn phát triển nông thôn với đô thị, nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân. Trong đó, trọng tâm của chương trình “mỗi xã một sản phẩm” tại Đồng Nai là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ du lịch có lợi trên địa bàn tỉnh theo hướng gia tăng giá trị.
Vũ Ninh
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.