Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
KHAI GIẢNG LỚP SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 2019
Cập nhật: 07-10-2019 11:23
Ngày 08/10, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Trảng Bom đã khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị cho trên 50 học viên thuộc các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện.

DSC08057.JPGDSC08059.JPG 

           Trong thời gian 1,5 tháng, các học viên được học tập các chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác-Lênin; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó bao gồm những bài tìm hiểu vể sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin, Chủ nghĩa Mác-Lênin về sản xuất hàng hóa và phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam…

Lớp học là tiền đề quan trọng giúp các học viên có thêm kiến thức lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

                                                                                               Văn Khang
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.