Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
GIAO BAN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO
Cập nhật: 02-10-2019 01:16
Sáng 02/10, tại huyện Trảng Bom, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị giao ban với Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố Long Khánh, Biên Hòa về công tác 9 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

GIAO BAN TUYEN GIAO0000.JPG 
        9 tháng đầu năm 2019, hệ thống Tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã bám sát tình hình, nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương, cơ bản thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ ; tiếp tục đưa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn cuộc sống, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, góp phần quan trọng trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
      Hội nghị đã phân tích những tồn tại hạn chế, rút ra biện pháp khắc phục và đề ra nhiệm vụ quý IV-2019. Đó là tích cực thực hiện các nhiệm vụ được phân công, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu có chất lượng các nội dung chuẩn bị đề cương, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp; xây dựng kế hoạch tuyên truyền và thực hiện các công trình trọng điểm chào mừng đại hội Đảng các cấp. Tăng cường nắm bắt, định hướng  dư luận xã hội; tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng thông tin đối với các cơ quan báo chí, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch, phản động.

Anh Đức

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.