Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN TRẢNG BOM
Cập nhật: 27-08-2019 12:17
Sáng ngày 27/8, huyện Trảng Bom tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn huyện giai đoạn 2014 - 2019. Đề ra phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến năm 2024. Đến dự đại hội có Ông Phạm Tấn Linh - Phó Trưởng Ban Tuyên gíao Tỉnh ủy, ông Thổ Út - Phó Ban dân tộc tỉnh, Bà Nguyễn Thị Nga – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Bà Vũ Thị Minh Châu - Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện và các xã, thị trấn, cùng 150 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 34.000 đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện cùng dự.

dh3.jpgdh2.jpg
 
         Huyện Trảng Bom hiện có 21 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 20 dân tộc thiểu số, với 6.408 hộ, 34.079 nhân khẩu, chiếm 10,82% dân số. Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, huyện đã triển khai thực hiện tốt nhiều chính sách trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là công tác giảm nghèo, đã có hơn 700 lượt hộ dân tộc nghèo được hỗ trợ vay vốn ưu đãi, với số tiền hơn 24 tỷ đồng để sản xuất, thụ hưởng chương trình giảm nghèo từ dự án nuôi bò, dê giai đoạn 2015 - 2020, tỷ lệ hộ dân tộc nghèo giảm đáng kể, hiện còn 78 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 11,6% hộ nghèo trong toàn huyện, hỗ trợ kinh phí học tập cho hơn 10.000 lượt học sinh, sinh viên dân tộc, với số tiền hàng chục tỷ đồng, cấp trên 29.000 lượt thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho dân tộc thiểu số nghèo, trang bị bồn chứa nước sạch, đào tạo nghề cho 133 lao động dân tộc thiểu số tuyên truyền phổ biến pháp luật cho trên 1.880 lượt dân tộc thiểu số.

      Thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc, đến nay các chương trình mục tiêu Quốc gia cùng với ngân sách của huyện đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, từ đó đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc được cải thiện đáng kể, dự án đầu tư trọng tâm, trọng điểm đều cơ bản đáp ứng, đảm bảo 99,98% hộ gia đình có điện sinh hoạt, sản xuất, từng bước rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số với vùng nông thôn khác trong huyện.

      Đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc tiếp tục được nâng lên, nhất là sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; 20 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”, cùng với sự đầu tư phát triển cơ sở kết cấu hạ tầng, xây dựng trung tâm học tập cộng đồng, mua sắm các thiết bị phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa. Đến nay 100% xã, ấp có hệ thống đài truyền thanh và 100% các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đều có phương tiện nghe nhìn; thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở tiếp tục được đầu tư xây dựng và thường xuyên nâng cấp tương xứng với sự phát triển kinh tế của huyện; phong trào văn hóa-văn nghệ trong nhân dân phát triển thông qua các hội thi, hội diễn văn nghệ được tổ chức đã có tác động tốt trong gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc của huyện nhà; bên cạnh đời sống văn hóa tinh thần, phong trào luyện tập thể dục thể thao cũng phát triển mạnh; cùng với các hoạt động trên, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ” được thực hiện thường xuyên và mang lại kết quả thiết thực, đã tạo nên một diện mạo mới trong đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

dh1.jpgdh5.jpg

   Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, huyện Trảng Bom đề ra mục tiêu, nhiệm vụ,giải pháp phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, tổ chức sản xuất nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, già làng, người có uy tín, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

     Chú trọng công tác bảo tồn và phát triển các giá trị văn hoá tốt đẹp của các dân tộc thiểu số thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đặc biệt là việc tổ chức “Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam” 19/4 hàng năm; tập trung đào tạo nguồn nhân lực là dân tộc thiểu số, chú ý đào tạo và bố trí cán bộ để phát huy nguồn năng lực tại chỗ, đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ ở địa phương.

    Tuyên truyền và vận động đồng bào các dân tộc tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận và các đoàn thể phát động, phát huy dân chủ cơ sở gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; triển khai thực hiện tốt nội dung “về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Lấy việc làm theo là giải pháp và động lực nhằm tạo sự chuyển biến thật sự trong hành động, tạo ra ngày càng nhiều những mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đồng bào dân tộc thiểu số.

dh6.jpgdh4.jpg 

       Đại hội đã thông qua danh sách sách 31 biểu đi dự đại hội đại biểu các dân tộc Tỉnh Đồng Nai sắp tới. Dịp này có 7 tập thể và 27 cá nhân được tuyên dương khen thưởng.

                                                                                        Thu Thủy, Đức Trí
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.