Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
MẶT TRẬN TỔ QUỐC THỊ TRẤN TRẢNG BOM SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM
Cập nhật: 06-08-2019 12:31
Chiều 06/8, Mặt trận Tổ quốc thị trấn Trảng Bom tổ chức Hội nghị lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019.

​     Trong 6 tháng đầu năm, Mặt trận Tổ quốc thị trấn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương.Làm tốt công tác tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; vai trò tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnhMặt trận Tổ quốc​ thị trấn vận động được 12 triệu đồng vào Qũy vì người nghèo. Đã vận động và hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho 11 trường hợp với số tiền trên 8 triệu đồng. Bên cạnh đó vận động 676 suất quà trị giá trên 165 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ khó khăn. Mặt trận Tổ quốc thị trấn đã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội; khu phố duy trì và thực hiện tốt 45 tuyến đường tự quản “Sáng - xanh - sạch - đẹp” tại khu dân cư.

IMG-2436.JPG

Trong 6 tháng cuối năm, Mặt trận Tổ quốc thị trấn Trảng Bom tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào do địa phương phát động. Tiếp tục phối hợp thực hiện công tác dân vận và vận động hỗ trợ, mua tặng bảo hiểm y tế; rà soát và vận động kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho các đối tượng có khó khăn về nhà ở.

Minh Quân

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.