Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Bồi dưỡng Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 năm 2019
Cập nhật: 05-08-2019 01:06
Sáng 05/8, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Hội đồng giáo dục Quốc phòng huyện Trảng Bom đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 năm 2019. Trên 400 người đã tham gia học tập.

DSC06820.JPGDSC06821.JPG 

          Các học viên là cán bộ, giáo viên, đảng viên thuộc các cơ quan, đơn vị, các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học và cán bộ các xã thị trấn trong huyện. Nội dung của lớp học có 9 chuyên đề chính gồm: Chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam về quốc phòng - an ninh; Phòng chống chiến lược diễn biên hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thù địch đối với cách mạng việt Nam; về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; về biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng - an ninh và Một số nội dung cơ bản của các luật Quốc phòng, An ninh, Nghĩa vụ Quân sự, Giáo dục quốc phòng - an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, pháp lênh dự bị động viên; Quan điểm, chủ trương, giải pháp về hội nhập quốc tế ở nước ta.

Lớp bồi dưỡng sẽ tổ chức trong 5 ngày (từ 5/8 đến 9/8). Kết thúc khóa học Ban tổ chức sẽ kiểm tra và cấp chứng chỉ cho các học viên hoàn thành khóa học theo quy định.

                                                                                                    Văn Khang
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.