Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
KỲ HỌP THỨ 8 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN TRẢNG BOM
Cập nhật: 23-07-2019 06:25
Sáng 24/7, Hội đồng nhân dân thị trấn Trảng Bom tổ chức kỳ họp thứ tám, khóa V nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm tập trung xem xét, đánh gía kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế, xã hội – an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, quyết định phương hướng 6 tháng cuối năm 2019.

​     Trong 6 tháng đầu năm năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền nhân dân, sự phối hợp giữa các ban ngành, sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế trên địa bàn thị trấn tiếp tục phát triển ổn định. Các chỉ tiêu về Kinh tế xã hội - Quốc phòng an ninh được triển khai và thực hiện đúng theo kế hoạch, trong đó chỉ tiêu thu ngân sách đạt khá. Tổng thu ngân sách trên địa bàn thị trấn Trảng Bom đat trên 6,1 tỷ đồng, đạt 51,46% %. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 91,2%. Các khu phố đã tích cực chủ động trong thực hiện nhiệm vụ. Quan tâm, chăm lo giúp đỡ và giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đời sống nhân dân từng bước phát triển; Quốc phòng an ninh ổn định và giữ vững công tác theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình, thực hiện tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

IMG-2174.JPGIMG_2176.jpeg 

     Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thị trấn đã thông qua 7 nghị quyết: Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ Kinh tế xã hội – Quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách 2018; Phê chuẩn điều chỉnh bổ sung dự toán thu – chi ngân sách năm 2019; điều chỉnh nội dung giám sát năm 2019.

Thanh Tâm- Trung Nguyên

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.