Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Triển khai Nghị quyết 35 của Bộ chính trị
Cập nhật: 05-07-2019 12:20
Sáng ngày 5/7, thông qua hình thức trực tuyến Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết 35của Bộ chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tại đầu cầu huyện Trảng Bom có các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện, các xã, thị trấn và các báo cáo viên của huyện.

nghi quyet 35 bo  (1).jpg
 

Tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt nhanh những nội dung cơ bản của Nghị quyết 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Trong đó, tập trung vào phân tích những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch cũng như những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và liên hệ làm rõ ở các cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe triển khai chuyên đề về công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới…

Thông qua hội nghị, nhằm quán triệt sâu sắc trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn huyện nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và thành tựu cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

 

Phan Trí, Trung Nguyên

 


In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.