Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
DANH SÁCH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 18/6/2019
Cập nhật: 19-06-2019 12:24
Căn cứ Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.