Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
TỔNG KẾT 15 NĂM PHÁT TRIỂN KINH TỂ TẬP THỂ
Cập nhật: 15-05-2019 12:50
Sáng 15/5, huyện Trảng Bom đã tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
 Still0515_00000.bmpStill0515_00001.bmp 
 
           Thực hiện Nghị quyết 13 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX), tình hình kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Trảng Bom trong 15 năm qua có nhiều chuyển biến tích cực. Tính đến cuối năm 2018 toàn huyện có tất cả 40 Hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân, 55 tổ hợp tác và 9 Câu lạc bộ cây trồng, vật nuôi năng suất cao thu hút  gần 12 ngàn thành viên  tham gia, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động tại địa phương. So với năm 2004, tăng 34 Hợp tác xã và Quỹ tín dụng. Các Hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ hoạt động trong nhiều ngành nghề khác nhau như nông nghiệp, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ vận tải, thương mại – dịch vụ, vệ sinh – môi trường. Việc phát triển kinh tế tập thể trong những năm qua đã nhận được sự hưởng ửng tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mô hình hợp tác xã tiếp tục khẳng định được vai trò, vị thế trong xã hội, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, các tổ hợp tác, câu lạc bộ cũng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập, có tính ổn định góp phần giảm nghèo ở địa phương. Nguồn vốn cho vay từ Quỹ tín dụng nhân dân đã và đang tạo tác dụng tích cực trong việc phát triển kinh tế khu vực nông nghiệp nông thôn, giải quyết việc làm có thu nhập ổn định cho nhiều lao động ở địa phương.
Still0515_00002.bmp 
 
       Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại của kinh tế tập thể trong thời gian qua đó là: phần lớn các hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ  quy mô hoạt động nhỏ, chậm đổi mới phương án sản xuất kinh doanh nên hoạt động kém hiệu quả, nhiều hợp tác xã phải giải thể; năng lực quản lý điều hành của một số Ban Quản trị, Ban Chủ nhiệm còn hạn chế. Trên cơ sở đó, rút ra bài học kinh nghiệm và giải pháp thực hiện, nhằm thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển bền vững trong thời gian tới.

    Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom đã khen thưởng cho 31 tập thể và cá nhân có thành tích trong phát triển kinh tế tập thể 15 năm qua.
                            Vũ Ninh 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.