Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
KẾ HOẠCH PHỐI HỢP THỰC HIỆN “NĂM DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN” 2019
Cập nhật: 11-04-2019 06:24
Chiều 11/4, Ban Dân vận Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom đã tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện công tác “Năm Dân vận chính quyền” 2019.
         ​Theo đó, hai bên thống nhất sẽ phối hợp thực hiện tốt các nội dung đó là: tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác Dân vận theo Kế hoạch của Ban Dân vận Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh về phối hợp thưc hiện công tác tác “Năm Dân vận chính quyền” 2019, Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện (Khóa III) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2016 - 2020; Quy chế phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Huyện ủy và UBND huyện giai đoạn 2015 - 2020. Tăng cường công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận, giám sát hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến cơ sở; nâng cao chỉ số hài lòng của nhân dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước, công chức, viên chức. Tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tập trung thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao đạo đức công vụ gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân; tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân để kịp thời giải quyết những bức xúc của nhân dân. Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác thanh tra, trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã – thị trấn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân.  
Still0412_00000.bmp 
        Nâng cao chất lượng xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, nhất là công tác quản lý trong lĩnh vực đất đai, môi trường, đầu tư, tiếp tục rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đặc biệt trong thực hiện các dự án  như đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Lê Hồng Phong. UBND huyện chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã – thị trấn chủ động phối hợp, cung cấp thông tin để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nắm tình hình, thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, các dự án của huyện, không để xảy ra điểm nóng, vụ việc phức tạp.
Vũ Ninh
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.