Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
HỌP TRIỂN KHAI HỢP NHẤT CÁC BAN CHỈ ĐẠO
Cập nhật: 05-04-2019 01:06
Sáng ngày 05/4, đồng chí Lê Ngọc Tiên - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị về thực hiện hợp nhất các Ban chỉ đạo.
 ​           Trên cơ sở danh sách 45 Ban chỉ đạo và 23 Hội đồng, Ban, Đoàn, Tổ, Hội hiện có, lãnh đạo huyện đã yêu cầu Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành căn cứ vào văn bản số 10484/UBND-KGVX, ngày 03/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện hợp nhất các Ban chỉ đạo tiến hành rà soát tổng thể các Ban chỉ đạo cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện giải thể, hợp nhất các Ban chỉ đạo sao cho phù hợp và đúng số lượng theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
Still0405_00001.bmp 
 
         Dự kiến sau khi hợp nhất, cấp huyện chỉ còn các Ban chỉ đạo đó là: Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia, Ban Chỉ đạo an toàn giao thông, Ban Chỉ đạo phòng chống gian lận thương mại và Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” .
Vũ Ninh

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.