Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 2019
Cập nhật: 01-04-2019 12:02
Sáng 01/4, tất cả 17 xã – thị trấn của huyện Trảng Bom tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

   Đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn nhất từ trước tới nay và kéo dài trong 25 ngày (Từ ngày1/4 đến ngày 25/4/2019). Trong thời gian này, các điều tra viên sẽ tiến hành điều tra thực địa các nội dung bao gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư. Tổng điều tra phải đảm bảo các yêu cầu như: Công tác tổ chức, thu thập thông tin xử lý số liệu, tổng hợp, công bố và lưu giữ thông tin được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định; đảm bảo thông tin điều tra đầy đủ, chính xác kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót; Bảo mật thông tin cá nhân thu thập từ các đối tượng điều tra.

    Để thực hiện tốt cuộc tổng điều tra, Ủy ban nhân dân thị trấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra, từ đó giúp người dân hiểu rõ và hợp tác cung cấp thông tin cho điều tra viên khi phỏng vấn tại hộ.
Still0401_00002.bmpStill0401_00001.bmp 
      Tại xã Bắc Sơn, địa phương có số hộ và số nhân khẩu đông nhất toàn huyện, đợt tổng điều tra lần này xã sẽ có tất cả 84 điều tra viên, tiến hành điều tra tại 162 địa bàn với gần 23 ngàn hộ và gần 73.000 khẩu.

    Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thực hiện với mục đích: Thứ nhất, tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương; Thứ hai, đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; Thứ ba, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư.
Tâm Ninh Nguyên

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.