Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
TỔNG KẾT CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG- AN NINH 2018
Cập nhật: 27-03-2019 08:12
Chiều 27/3, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQPAN) huyện Trảng Bom đã tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019.

TONG KET GD QPAN0000.JPG 
       Năm 2018, Hội đồng GDQPAN huyện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai kịp thời các văn bản của Đảng và nhà nước; xây dựng kế hoạch giáo dục quốc phòng - an ninh đạt hiệu quả; tạo sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức của các tầng lớp nhân dân. Trong năm, huyện đã mở được 38 lớp bồi dưỡng, lồng ghép vào nội dung huấn luyện kiến thức quốc phòng – an ninh cho hơn 21.000 người thuộc các đối tượng 2, 3, 4; công nhân lao động; chức việc các tôn giáo; dân quân tự vệ; học sinh sinh viên; phối hợp với Lữ công binh 25 tổ chức lớp “Học kỳ quân đội” cho học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở. Tuyên truyền, giáo dục quốc phòng - an ninh cho nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt hội, đoàn thể.

     Năm 2019, huyện Trảng Bom tiếp tục kiện toàn, nâng cao vai trò tham mưu của Hội đồng GDQPAN, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, báo cáo viên, cộng tác viên GDQPAN, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

     Dịp này, 20 tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục quốc phòng - an ninh 2018 được Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng.
Anh Đức

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.