Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
XÃ BẮC SƠN TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC
Cập nhật: 14-03-2019 11:57
Sáng 15/3, xã Bắc Sơn đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019.
 ​      Trong năm 2018 với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, xã Bắc Sơn đã hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Tổng thu ngân sách đạt hơn 7 tỷ đồng  vượt chỉ tiêu huyện giao. Sản xuất công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá, các doanh nghiệp có đơn đặt hàng cao hơn so với cùng kỳ. Các họat động kinh doanh dịch vụ phát triển với 3.697 hộ. Xác định việc thực hiện chương trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xã đã tích cực huy động các nguồn lực xã hội để từng bước hoàn thành các tiêu chí đề ra. Đến nay, xã đã đạt 14/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, cùng với đó các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá,văn nghệ thể dục thể thao, công tác lao động thương binh – xã hội được quan tâm; tình hình an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

tk thi dua 1.jpg 
       Năm 2019, xã sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu được giao, tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn, cương quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Chú trọng hơn nữa công tác dân vận khéo, thực hiện tốt công tác dân vận trong đồng bào có đạo, dân vận chính quyền, giải quyết kịp thời những bức xúc yêu cầu chính đáng hợp pháp của nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu trong năm 2019 gắn với đăng ký nêu gương, bảo đảm hiệu quả, đúng thực chất. Thực hiện tốt công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự an toàn xã hội, kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm về tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

      Dịp này, Ủy ban nhân dân xã đã khen thưởng cho hơn 60 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018
    Vũ Ninh
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.