Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Từ ngày 01/4, bắt đầu Tổng điều tra dân số và nhà ở
Cập nhật: 13-03-2019 11:27
Chiều ngày 13/3, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, gần 100 đại biểu đại diện các cơ quan, ban ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã – thị trấn đã tham dự hội nghị trực tuyến về công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đo Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tổ chức.
Still0314_00000.bmp 
 
           Việc thu nhập thông tin Tổng điều tra Dân số và nhà ở sẽ bắt đầu từ ngày 01/4/2019 và kéo dài trong 25 ngày. Đây sẽ là lần thứ 5 nước ta tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn quốc để phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin để đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2011 - 2020, đồng thời là cơ sở quan trọng để xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; phục vụ cho công tác giám sát thực hiện nghị quyết Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ đã cam kết và cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp của quốc gia về dân số trong giai đoạn hiện nay.   
Vũ Ninh

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.