Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Thông báo về việc công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Trảng Bom
Cập nhật: 22-01-2019 11:38
Ngày 28/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quyết định số 4683/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Trảng Bom; trong đó tại Khoản 1, Điều 2 giao trách nhiệm cho UBND huyện công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định

​Căn cứ Điểm c, Khoản 2, Điều 48 Luật Đất đai năm 2013; Điều 6, Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Nay UBND huyện Trảng Bom công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện với nội dung:

Công vố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Trảng Bom tại trụ sở làm việc của UBND huyện, trụ sở làm việc của UBND các xã, thị trấn và trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện tại địa chỉ http://trangbom.dongnai.gov.vn


Nội dung toàn văn Thông báo: Cong khai quy hoach su dung dat nam 2019.pdfCong khai quy hoach su dung dat nam 2019.pdf

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.