Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ AN VIỄN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ BẢY
Cập nhật: 24-12-2018 11:37
Ngày 25/12, Hội đồng nhân dân xã An Viễn, đã tổ chức kỳ họp thứ bảy, nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018, và đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019.

​       Qua báo cáo tại kỳ họp, được biết trong năm 2018, mặc dù với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã còn gặp nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp, giá cả một số mặt hàng nông không ổn định, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, sự điều hành của Ủy ban nhân dân, sự nổ lực của các ngành, đoàn thể, nên hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt Nghị quyết đề ra.  Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 105% chỉ tiêu Pháp lệnh huyện giao; Công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật, được quan tâm, vận động nhân dân chuyển đổi cây, con phù hợp liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm; chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt 19/19 tiêu chí. Hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục, thể thao phát triển mạnh mẽ, Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm đầu tư; tình hình an ninh chính trị -Trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

KY HOP 73.jpgKY HOP 7 2.jpg

     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế trên địa bàn xã vẫn còn gặp khó khăn như: giá cả các sản phẩm nông nghiệp không ổn định, ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống nông dân;  Công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng còn hạn chế, tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

     Tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 08 chức danh do Hội đồng nhân dân xã bầu. Kỳ họp lần này thông qua 6 Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh năm 2019; Nghị quyết về thu ngân sách Nhà nước - chi ngân sách địa phương năm 2019...

Trúc An Viễn​

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.