Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
TRẢNG BOM - NHỮNG THÀNH TỰU NĂM 2018
Cập nhật: 05-12-2018 11:53
Năm 2018, trong điều kiện có nhiều cơ hội và thách thức, song với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong huyện nên phần lớn các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội – quốc phòng an ninh của huyện Trảng Bom đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.
  ​      Trong năm 2018, kinh tế của huyện tiếp tục có bước phát triển, giá trị sản xuất các ngành đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 152 doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động thu hút gần 120 ngàn lao động có việc làm ổn định. Trong năm tình hình sản xuất công nghiệp có nhiều thuận lợi, các doanh nghiệp, cở sở sản xuất duy trì được tốc độ sản xuất ổn định, khâu tiêu thụ sản phẩm của một số ngành tốt như sản phẩm ngành may mặc, giày da, mộc dân dụng, thép các loại. Chính vì thế đã góp phần đưa giá trị sản xuất công nghiệp của huyện đạt gần 93 ngàn tỷ đồng tăng 13,6% so với năm 2017. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản đạt gần 4.000 tỷ đồng,  tăng 4,45% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước  gần 1.200 tỷ đồng, đạt 111,03% so dự toán Tỉnh giao, đạt 110,97% so Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện và tăng 12,52% so với năm trước.
images1704816_Hinh_LDLD_san_xuat_7.jpg 
      Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới huyện đã tập trung hướng dẫn 03 xã Trung Hòa, Đồi 61, An Viễn lập hồ sơ minh chứng theo Hướng dẫn của Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh để đề nghị công nhận xã nông thôn mới nâng cao năm 2018. Đến nay Hội đồng thẩm định huyện đã bỏ phiếu thông qua và đề nghị tỉnh công nhận 02 xã Đồi 61 và An Viễn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2018; bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng cũng như hiện trường đối với xã Thanh Bình trong việc đề nghị công nhận lại xã nông thôn mới sau 5 năm được công nhận sau khi đoàn thẩm định của tỉnh về thẩm định và có ý kiến đề nghị bổ sung theo quy định.

     Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, lĩnh vực văn hóa xã hội cũng có nhiều khởi sắc. Các hoạt động văn hóa thông tin, truyền thanh đã tập trung hướng về các sự kiện chính trị lớn của đất nước, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, hội chợ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân và công nhân lao động; tuyên truyền kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Huyện (01/01/2004 - 01/01/2019); Duy trì trưng bày các tủ sách chuyên đề gồm: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Hoàng Sa, Trường Sa biển đảo Việt Nam” và chuyên đề “Nông thôn mới”. Phong trào “Tòan dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư được triển khai sâu rộng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Kết quả năm 2018, qua kiểm tra, thẩm định và họp xét cuối năm có 67/71 ấp, khu phố đạt chuẩn và giữ vững danh hiệu văn hóa chiếm tỷ lệ 94,36%; có 232/237 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt tỷ lệ 98,3% và có 62.902/63.485 hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ 99,08%. Đến nay, tất cả 16 xã giữ vững danh hiệu “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, thị trấn Trảng Bom giữ vững danh hiệu “Thị trấn văn minh đô thị”. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục phát triển sâu rộng, trở thành các hoạt động thường xuyên. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, công tác xã hội hóa giáo dục được quan tâm trên cơ sở đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị phòng học, nhằm đáp ứng tốt hơn công tác dạy và học. Trong năm 2018 công nhận 9 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 36/77 trường, tái công nhận chuẩn 2 trường (đạt chỉ tiêu Nghị quyết). Tỷ lệ giáo viên mầm non đạt trên chuẩn đạt tỉ lệ 74 %, giáo viên tiểu học đạt trên chuẩn tỉ lệ  88 % , giáo viên Trung học cơ sở đạt trên chuẩn tỉ lệ  83%. Công  tác phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi đạt 17/17 xã. Thực hiện đảm bảo kịp thời, đầy đủ các chế độ hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,07%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.
IMG_3073.jpg 
          Góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm có vai trò quan trọng của công tác quốc phòng – an ninh. Huyện đã hòan thành tốt chỉ tiêu giao quân ở cả hai cấp huyện và xã, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cao điểm cả mặt đất và trên không; phối hợp với các ngành chức năng nắm bắt tình hình, bảo vệ an toàn ngày lễ, tết. Ngành công an đã tập trung lực lượng, làm tốt vai trò nòng cốt phối hợp mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp, triệt phá kịp thời các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tạo lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Việc xây dựng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được tiến hành thường xuyên, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại được thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định.

       Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: sản xuất nông nghiệp vẫn thiếu ổn định về giá cả và thị trường tiêu thụ nông sản; thiếu sự liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; chưa có nhiều dự án ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng thành tựu khoa học-công nghệ và kỹ thuật canh tác tiên tiến để nâng cao hiệu quả sản xuất; hiệu quả sản xuất kinh doanh của một số hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp còn yếu; công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng mặc dù đã có chuyển biến tích cực nhưng tình trạng vi phạm vẫn xảy ra và chưa được xử lý triệt để; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, tình trạng khiếu kiện liên quan đến công tác bồi thường, bố trí tái định cư còn diễn ra phức tạp; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

      Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, huyện Trảng Bom đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2019.Trong đó tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 và các quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được duyệt như quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sản xuất nông nghiệp…Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo Quy hoạch đã được phê duyệt đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Huyện ủy về phát triển toàn diện nông nghiệp - nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đi đôi với tập trung phát triển ngành thương mại - dịch vụ tương xứng với tiềm năng và lợi thế của huyện giai đoạn 2016-2020. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đến năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Thực hiện hiệu quả các Kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy và của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, trong đó, chú trọng thực hiện tốt việc kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình “một cửa, một cửa liên thông hiện đại” từ huyện đến các xã, thị trấn. Triển khai đầy đủ các quy định của pháp luật về công tác tôn giáo; hướng dẫn và tạo điều kiện cho các tổ chức, chức sắc, tín đồ các tôn giáo sinh hoạt ổn định theo hiến chương và các quy định của pháp luật. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân ở cả 2 cấp, đảm bảo chất lượng quy định; tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập tác chiến phòng thủ huyện theo kế hoạch của tỉnh; tập trung củng cố, xây dựng tiềm lực quốc phòng địa phương vững mạnh toàn diện; Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác phòng chống tội phạm, kiểm soát ma túy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông  và phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.
                        Vũ Ninh 
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.