Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
ĐẠI HỘI ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THỊ TRẤN TRẢNG BOM
Cập nhật: 05-11-2018 11:40
Sáng 06/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Trảng Bom tổ chức đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây cũng là đại hội điểm của huyện.

DH MT Thi Tran 1.jpgDH MT Thi Tran 2.jpg
       Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Trảng Bom đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình; triển khai Chương trình hành động, đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (giai đoạn 2016 đến nay) tiếp tục có nhiều chuyển biến. Hàng năm có 100% số hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đến nay có hơn 99% số hộ đạt danh hiệu này. Trong 5 năm qua Mặt trận Tổ quốc thị trấn đã vận động được hơn 600 triệu đồng (tăng 200 triệu đồng so với nhiệm kỳ trước) để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 42 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, hỗ trợ hàng chục suất quà, suất học bổng cho các hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó học giỏi, ủng hộ đồng bào vùng thiên tai.

      Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Trảng Bom​ và các tổ chức thành viên luôn tuyên truyền vận động nhân dân phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận cao. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền thông qua phản biện xã hội và giám sát hoạt động của cán bộ đảng viên ở địa bàn dân cư. Việc nắm bắt và phản ánh ý kiến của nhân dân với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân từng bước được đổi mới thông qua các cuộc họp, tiếp xúc cử tri, các hội nghị đối thoại hàng năm. Về công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã có 99,87% cử tri tham gia.

      Đại hội đã hiệp thương bầu ra 35 thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn lần thứ VII nhiệm kỳ 2019 - 2024, Bà Võ Thị Mai Hương tiếp tục được tín nhiệm bầu làm chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn.
                         Đức Trí

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.